Glavne aktivnosti

  •    organiziranje promocijskih poslovnih dogodkov
  •    individualno svetovanje podjetjem in posameznikom
  •    izmenjava poslovnih kontaktov in informacij
  •    identifikacija potencialnih poslovnih partnerjev in strokovno povezovanje
  •    pomoč in institucionalna podpora slovenskim podjetjem pri vstopanju na hrvaško tržišče 
  •    mreženje poslovnih kontaktov z namenom povezovanja slovenskega in hrvaškega gospodarstva
  •    izvajanje promocije slovenskega gospodarstva na Hrvaškem
Redna srečanja pripravljamo trimesečno oziroma v povezavi z določenimi gospodarskimi dogodki na Hrvaškem, v obliki poslovnih konferenc, okroglih miz, delavnic in neformalnih srečanj.

Kontakti

Vesna Vukšinič Zmaić
Koturaška 69,
10000 Zagreb, Republika Hrvaška
+385 1 643 80 75
Želim brezplačen posvet

Članstvo

Število vseh članov: 53
Število slovenskih podjetij: 30
Število tujih podjetij: 19

Pravna oblika

Poslovni klub je registriran kot društvo.
Vodstvena struktura: predsednik, podpredsednik, sekretar, upravni in nadzorni odbor.
Število pogodbeno zaposlenih: 1

Novice

23. 03. 2020

Sklep o prepovedi zapuščanja kraja stalnega bivališča in stalnega prebivališča v Republiki Hrvaški

Glede na to, da je na nekaterih območjih znatno povečano tveganje za prenos bolezni COVID-19 in da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja bolezni, je prepovedano zapustiti kraj stalnega bivališča in stalno prebivališče.
16. 03. 2020

SLO CRO Gospodarski forum, Tuheljske Toplice, 13. marec 2020

Gospodarski forum z ministroma za gospodarstvo Republike Slovenije in Republike Hrvaške je preložen na junij 2020
28. 02. 2020

Obrestne mere 2020

Ministrstvo za finance Republike Hrvaške je za leto 2020 objavilo letno "tržno" obrestno mero med povezanimi strankami v višini 3,42 %
21. 02. 2020

Bilten SLO CRO Poslovnega kluba

SLO CRO Poslovni klub letos praznuje 18 let delovanja