Aktivnosti slovenskih poslovnih klubov

  •    omogočanje rednih stikov ter izmenjava informacij (networking) med slovenskimi in tujimi podjetji
  •    navezave neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami obeh držav
  •    pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini
  •    organizacija poslovnih delegacij ter promocijskih nastopov
  •    promocija slovenskega gospodarstva v tujini
  •    redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi zanimivostmi iz slovenskega poslovnega okolja
  •    redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje

Prvi stiki s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini so za slovenska podjetja brezplačni. Poglobljeno sodelovanje oziroma konkretno pomoč podjetju pri poslovanju na posameznem tujem trgu poslovni klubi nudijo le včlanjenim podjetjem in institucijam.

Dodatne informacije

Poslovni klubi

Novice

20.8.2018

Ohio – odpiranje novih delovnih mest

Težnja po energetski osamosvojitvi ZDA in najdbam velikih zalog plina in ostalih naravnih virov na območju teh treh držav je privedla do gospodarsko – energetskega sodelovanja omenjenih treh držav.
20.8.2018

Medicinski turizem in slovenske terme

V ZDA povprečno gospodinjstvo porabi za zdravstveno oskrbo okoli 10.000 USD na leto.
16.8.2018

Prijateljstvo z ruskim mestom Togliatti: povezovanje na področju gospodarstva, turizma in izobraževanja

V juniju je Mestna občina Novo mesto gostila delegacijo iz ruskega mesta Togliatti, s katerim razvija prijateljske odnose od leta 2011.
14.8.2018

Tuje investicije v ZDA v letu 2018

Ob povečanju interesa po investiranju v ZDA, ameriške zvezne države tekmujejo pri sprejemanju zakonodaje, ki tujim investitorjem omogoča določene davčne in druge finančne ugodnosti v primeru investicije in s tem odpiranja novih delovnih mest.
14.8.2018

Sodelovanje držav Ohio, Pennsylvania in West Virgina

Težnja po energetski osamosvojitvi ZDA in najdbam velikih zalog plina in ostalih naravnih virov na območju teh treh držav je privedla do gospodarsko – energetskega sodelovanja omenjenih treh držav.