Pravna obvestila

Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Izvajalec: Mojdenar IT d.o.o.


Prva objava: 26.10.2016


Izvzetje od odgovornosti

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadeljevanju SPIRIT Slovenija, javna agencija), izjavlja, da si bo z dolžno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani prizadeva, da bodo vsebovane informacije točne in ažurne, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost, ažurnost in celovitost. Niti SPIRIT Slovenija, javna agencija, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku ali izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala ali bi bila v povezavi z dostopom, uporabo teh spletnih strani ali zaradi nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb oziroma vsebujejo informacije o tretjih osebah. SPIRIT Slovenija, javna agencija, nima nadzora nad vsebino informacij spletnih strani tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih.


Avtorske pravice

Vse informacije, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke na teh spletnih straneh le za svoje namene. Dovoljena je reprodukcija podatkov samo v informativne in nekomercialne namene, pri čemer je potrebno upoštevati navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, pridobljenih na teh spletnih straneh, ki je v nasprotju z navedenimi pravili uporabe.

Avtorske in sorodne pravice za design, HTML in PHP kodo spletne predstavitve ter za gradiva, ki so bila uporabljena pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).


Fotografije

Arhiv SPIRIT Slovenija, javna agencija.