Glavne aktivnosti

  •  informacijske storitve
  •  svetovalne storitve in podpora pi pridobivanju sredstev EU
  •  lobiranje in zastopanje interesov
  •  izobraževanje in publicistika
  •  promocijska dejavnost in logistična podpora

Kontakti

mag. Maja Ferlinc
Rue Belliard 40, 1040 Bruselj, Belgija
+32 474 71 44 92
Želim brezplačen posvet

Članstvo

Število vseh članov: 43
Število slovenskih podjetij: 43
Število tujih podjetij: /

Pravna oblika

Poslovni klub je registriran kot: združenje (AISBL)
Vodstvena struktura: 
Število redno zaposlenih: 4

Novice

16. 02. 2024

Zgodbe o uspehu na vrhu evropske odprtokodne politike

Projekti SovereignEdge.COGNIT, AERO in RISER
16. 02. 2024

Dodatno pomoč za Zahodni Balkan je treba bolje zaščititi

Instrument bi državam Zahodnega Balkana pomagal pri izpolnjevanju pogojev za vstop v EU
13. 02. 2024

Nova pravila za omejitev izpostavljenosti škodljivim snovem na delovnem mestu

Sprejeta nova pravila za omejitev izpostavljenosti svincu in diizocianatom na delovnem mestu
12. 02. 2024

Imenovan je odposlanec EU za mala in srednje velika podjetja

Odposlanec EU za mala in srednje velika podjetja je Markus Pieper
12. 02. 2024

Strožja pravila o uporabi fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi

Pravila so bila sprejeta v okviru zelenega dogovora EU