Glavne aktivnosti

  •  omogočanje rednih stikov ter izmenjava informacij (networking) med člani
  •  navezava neformalnih stikov med podjetij in vladnimi institucijami obeh držav
  •  promocija in predstavitev slovenskega gospodarstva v Republiki Srbiji 
  •  pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v Srbiji in Sloveniji
  •  organizacija poslovnih delegacij ter promocijskih nastopov
  •  promocija in strokovno izpopolnjevanje članov
  •  raziskave tržišča, tržne analize, konjukturna gibanja
  •  posredovanje informacij, svetovanje in obveščanje

Kontakti

mag. Danijela Fišakov, predsednica
Milutina Milankovića 7v,
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 22 52 610
Želim brezplačen posvet

Članstvo

Število vseh članov: 153
Število slovenskih podjetij: 95
Število tujih podjetij: 58

Pravna oblika

Poslovni klub je registriran kot združenje.
Vodstvena struktura: predsednik, upravni odbor. 
Število redno zaposlenih: 3
 

Novice

16.8.2019

Srbija po številu tujih neposrednih investicij na prvem mestu

Srbija je v letu 2018 pritegnila kar 107 projektov, ki vključujejo tuje neposredne investicije, kar je v primerjavi z letom 2017 skoraj tretjinsko povečanje.
1.7.2019

CorD Magazine o partnerstvu med Slovenijo in Srbijo

Slovenski poslovni klub v Beogradu že 16. leto pomembno prispeva h krepitvi sodelovanja slovenskih in srbskih podjetij
26.6.2019

Regijski poslovni forum, Novi Sad, 1.-4. oktober 2019

Zastopane bodo kmetijska in prehrambna industrija, kovinsko-predelovalna industrija, komponente v avtomobilski industriji, IT in turizem.
10.6.2019

Srbsko gospodarstvo vstopa na trg 180 milijonov ljudi

Podpisovanje sporazuma z EAEU o prosti trgovini
30.5.2019

Poslovni zajtrk Slovenskega poslovnega kluba, Beograd, 13. junij 2019

Primerjava srbske in slovenske davčne politike ter urejanje davčno rezidentskega statusa