Glavne aktivnosti

  •  individualno svetovanje
  •  povezovanje s poslovnimi partnerji iz obeh držav - networking
  •  organizacija poslovnih dogodkov (seminarji, okrogle mize, poslovne delegacije, ostali poslovni dogodki)

Kontakti

 
Borut Meršak, predsednik
Nejedlého 49, 84102 Bratislava, Slovaška
+421 903 400 620
prezident@slo-slo.eu
www.slo-slo.eu
Želim brezplačen posvet
Članstvo
Število vseh članov: 20
Število slovenskih podjetij: 7
Število tujih podjetij: 13
Seznam članov in višina članarine
Pravna oblika
Poslovni klub je registriran kot združenje
Vodstvena struktura: generalna skupščina, predsedstvo, predsednik in podpredsednik združenja
Število redno zaposlenih: 0