Potrjena je prepoved uporabe bisfenola A v materialih za stik z živiliDržave članice so potrdile prepoved uporabe bisfenola A v materialih za stik z živili. To pomeni, da se ta kemikalija po obdobju postopnega opuščanja ne bo več smela uporabljati v teh izdelkih v EU.

Izpostavljenost bisfenolu A (BPA) v prehrani predstavlja zdravstveno tveganje za potrošnike v vseh starostnih skupinah, so ugotovili znanstveni strokovnjaki EFSA v novi ponovni oceni.

V obsežni oceni znanstvenih dokazov in po javnem posvetovanju so strokovnjaki agencije EFSA ugotovili potencialno škodljive učinke na zdravje imunskega sistema.

Evropska komisija in nacionalni organi bodo razpravljali o ustreznih regulativnih ukrepih, ki bodo sledili nasvetom EFSA.

BPA je kemična snov, ki se v kombinaciji z drugimi kemikalijami uporablja za proizvodnjo nekaterih vrst plastike in smol.

BPA se na primer uporablja v polikarbonatni plastiki, prozorni in togi vrsti plastike, ki se uporablja za izdelavo razpršilnikov za vodo, posod za shranjevanje hrane in steklenic za pijačo za večkratno uporabo. Snov se uporablja tudi za proizvodnjo epoksidnih smol, ki jih najdemo v zaščitnih premazih in oblogah za pločevinke in posode za hrano in pijačo.

Kemikalije, kot je BPA, ki se uporabljajo v posodah za živila, lahko v zelo majhnih količinah prehajajo v živila in pijače, ki jih vsebujejo, zato znanstveniki agencije EFSA redno preverjajo njihovo varnost in upoštevajo nove podatke.
 

Obsežen nabor podatkov

Dr. Claude Lambré, predsednik odbora EFSA za materiale, ki prihajajo v stik z živili, encime in pomožna tehnološka sredstva, je dejal: "Naši znanstveniki so v preteklih letih, od naše prve celovite ocene tveganja te snovi leta 2006, zelo podrobno preučili varnost BPA.

"Pri tej ponovni oceni smo pregledali veliko število znanstvenih publikacij, vključno z več kot 800 novimi študijami, objavljenimi od januarja 2013. To nam je omogočilo, da smo obravnavali pomembne negotovosti glede strupenosti BPA.

"V študijah smo opazili povečanje deleža vrste belih krvničk, imenovanih T helper, v vranici. Te imajo ključno vlogo v naših celičnih imunskih mehanizmih, tovrstno povečanje pa bi lahko vodilo v razvoj alergijskega vnetja pljuč in avtoimunskih motenj," je dejal.

Odbor je upošteval tudi druge potencialno škodljive učinke na zdravje reproduktivnega, razvojnega in presnovnega sistema, ki so bili ugotovljeni v oceni tveganja.
 

Sistematični pristop

Dr. Henk Van Loveren, predsednik delovne skupine EFSA za ponovno oceno BPA, je dejal: "Za oceno velikega števila študij, objavljenih od leta 2013 - mejne točke za našo prejšnjo oceno leta 2015 - smo uporabili sistematičen in pregleden pristop. Vnaprej smo razvili protokol za izbiro in oceno vseh dokazov s sodelovanjem zainteresiranih strani in pristojnih organov držav članic.

"Naše ugotovitve so rezultat intenzivnega postopka ocenjevanja, ki je trajal več let in ki smo ga dokončali na podlagi prispevkov, zbranih v dvomesečnem javnem posvetovanju, ki se je začelo decembra 2021," je dodal.  
 

Spodnji prag vnosa

V primerjavi s prejšnjo oceno iz leta 2015 je strokovni odbor EFSA znatno znižal dopustni dnevni vnos (TDI) BPA, količino, ki jo lahko zaužijemo vsak dan v življenju, ne da bi pri tem predstavljali občutno tveganje za zdravje.

Leta 2015 so naši strokovnjaki zaradi negotovosti v dokazih določili začasni TDI, pri čemer so poudarili potrebo po dodatnih podatkih o toksikoloških učinkih BPA.

Nova ponovna ocena je odpravila večino teh nejasnosti, preostale negotovosti pa so bile upoštevane pri določitvi TDI.

Znanstveniki agencije EFSA so določili TDI v višini 0,2 nanograma (0,2 milijardinke grama) na kilogram telesne teže na dan, s čimer so nadomestili prejšnjo začasno raven v višini 4 mikrogramov (4 milijoninke grama) na kilogram telesne teže na dan.

Na novo določena vrednost TDI je približno 20.000-krat nižja.
 

Izpostavljenost BPA

S primerjavo novega TDI z ocenami izpostavljenosti BPA v prehrani so naši strokovnjaki ugotovili, da potrošniki s povprečno in visoko izpostavljenostjo BPA v vseh starostnih skupinah presegajo novi TDI, kar kaže na zaskrbljenost za zdravje.

Čeprav je naš strokovni odbor uporabil ocene izpostavljenosti iz svoje ocene iz leta 2015, priznavamo, da so omejitve, ki so jih zakonodajalci EU uvedli po letu 2015 za nekatere uporabe te snovi, morda zmanjšale vnos s prehrano . To pomeni, da je naš scenarij konservativen.

Na splošno tveganje za zdravje posameznika lahko vpliva več spremenljivk, vključno z drugimi stresnimi dejavniki za človeško telo, genetiko in prehrano.
 

Skupna poročila

EFSA se je leta 2017 poleg posvetovanja o osnutku znanstvene ocene javno posvetovala tudi o protokolu, ki opisuje predlagano metodologijo.

Naši znanstveniki so o metodologiji in ugotovitvah razpravljali tudi z drugimi znanstvenimi organi, da bi pojasnili in/ali odpravili razlike, ki so se pojavile, kot je uporaba "vmesnih končnih točk", ki so zgodnji signali, ki kažejo na možen razvoj škodljivih učinkov na zdravje.

V zvezi s tem smo objavili skupna poročila, v katerih smo povzeli razprave z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in nemškim Zveznim inštitutom za oceno tveganja (BfR).

Takšne razprave z našimi partnerji in zainteresiranimi stranmi pomagajo pri nadaljnjem razvoju metodologij ocenjevanja tveganja, ki jih uporabljamo pri naših ocenah varnosti, ob upoštevanju najnovejšega znanstvenega znanja in razumevanja morebitnih tveganj.
 

Naslednji koraki

Nosilci odločanja v EU, in sicer Evropska komisija in predstavniki držav članic, so odgovorni za določanje mejnih količin kemikalije, ki lahko prehaja iz embalaže živil v živila.

Znanstveni nasvet agencije EFSA o BPA bo zdaj podlaga za razprave zakonodajalcev EU o ustreznih regulativnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zaščito potrošnikov.  

Več: Študija agencije EFSA
 

Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini