Zapadlosti v mesecu juniju 2024

 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v juniju 2024


torek, 11. junij 2024
profesionalni prevozniki: rok za predložitev obračuna za vloge za prispevke za obnovo voznega parka, predložene leta 2023

petek, 14. junij 2024
delavci z otroki: odprtje rokov za pošiljanje davčnih številk otrok na zavod INPS za namene dekontribucije

ponedeljek, 17. junij 2024
 • Obrazec 730/2024: za davčne napovedi, predložene do 31. maja prek usposobljenega strokovnjaka/CAF:
 • izročitev osebi obračuna davkov
 • telematsko pošiljanje podatkov Agenciji za prihodke
 • prevrednotenje zemljišč in deležev na dan 1.1.2023: plačilo drugega obroka dolgovanega davka od prevrednotenja zemljišč in deležev, ki so zunaj poslovne dejavnosti
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije za prejšnji mesec
 • davčni odbitki: plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune, izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe – pavšalni davčni zavezanci do 85.000 EUR: plačilo DDV za nakupe INTRA in druge nakupe v prejšnjem mesecu
 • DDV: plačilo četrtega obroka za saldo DDV 2023
 • IMU (ILIA FJK) 2024: plačilo prvega obroka ali v enkratnem znesku

torek, 25. junij 2024
 • Intrastat: zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)
 • Roki, ki padejo na soboto ali nedeljo, se prestavijo na naslednji delovni dan.

ponedeljek, 1. julij 2024
 • Obrazec 730/2024: za davčne napovedi predstavljene od 1.6. do 20.6. preko usposobljenega strokovnjaka/CAF: do 20.6. preko usposobljenega strokovnjaka/CAF:
 • izročitev osebi obračuna davkov
 • telematsko pošiljanje podatkov Agenciji za prihodke
 • neposredni in posredni davki: saldo 2023 in predplačilo 2024 za IRPEF, IRES, IRAP, saldo 2023 DDV in drugi davki, kot so: kolkovina, davek na najemnine (saldo 2023 in predplačilo 2024)
 • ISA: plačilo DDV na višje prihodke 2023
 • PRISTOJBINA TRGOVINSKE ZBORNICE: plačilo letnega zborničnega prispevka za leto 2024 za subjekte, ki plačujejo davke na dan 30.06.
 • INPS: pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunanjih sodelavcih, ipd.
 • IMU: predložitev izjave IMU/ILIA občini, če je v letu 2023 prišlo do sprememb.
 • INTRA 12: mesečna izjava o nakupih znotraj skupnosti za neprofitne organizacije in izvzete kmete
 • virtualni kolek: rok za plačilo kolka za elektronske račune brez DDV za zneske nad 250 € v prvem trimesečju
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • TROŠARINA ZA PREVOZNIKE: predložitev zahtevka za povračilo kredita za I/II/III četrtletje 2023, ki ni bil uporabljen za nadomestilo, carinski agenciji do 31. 12. 2023.
 • izteče se rok za zaprisego izvedenskega mnenja in plačilo nadomestnega davka v zvezi s prevrednotenjem zemljišč in deležev, ki so na dan 01.01.2024 izven poslovnega režima
 • DDV: vplačilo davka za prodajo na daljavo ali nudenje storitev končnim potrošnikom EU za subjekte, ki so se registrirali v novem sistemu vse na enem mestu (OSS ali IOSS)
 • davčna napoved – obrazec PF2024 – papirnati: predložitev papirnega obrazca za dohodek na pošti s strani fizičnih oseb, ki lahko uporabijo ta način predložitve.
 • Assegno Unico Universale (Enotni Univerzalni Dodatek): rok za pošiljanje vloge in potrdila ISEE na INPS, da bi bili upravičeni do AUU in prejeli mesečne zaostale zneske od marca dalje
 • MUD 2024: predložitev obrazca enotne okoljske prijave s strani zavezancev za preteklo leto

Popoln seznam davčnih zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za prihodke.


Več informacij:

Slovensko deželno gospodarsko združenje
e-naslov: info@sdgz.it
 
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini