Članstvo Poljske v EU: 20 let v 20 točkah

 

V začetku meseca maja je Poljska praznovala 20. obletnico vstopa v Evropsko unijo


 
V tem času je država doživela izjemno rast, vse od velikosti gospodarstva do avtocest. Portal NFR (angl. Notes from Poland) so tako pripravili 20 grafikonov, ki prikazujejo spremembe, ki so se zgodile v tem času na Poljskem.
 

1. Močna podpora članstvu

V zadnjih 20 letih je velika večina Poljakov izrazila podporo članstvu EU, kažejo podatki raziskovalne agencije CBOS. 
Najnižja številka (60 %) je bila zabeležena februarja 2004, tik preden se je Poljska pridružila EU. Najvišja podpora (92 %) je prišla aprila 2022, takoj po ruski invaziji nad Ukrajino.
Od takrat je podpora Poljske javnosti padla na 77 %, kar je najnižja od leta 2013.

 

2. Zaupanje 

Čeprav je podpora članstvu skozi leta ostala visoka, je glede na raziskavo Evropske komisije Eurobarometer delež ljudi, ki zaupajo EU, vedno nižji. 
Vendar pa so številke Poljske vedno višje od povprečja EU.

 

3. Hitra rast

Gospodarska rast Poljske se je po vstopu v EU povečala. Med letoma 2004 in 2022 se je njen nominalni BDP po podatkih Svetovne banke povečal za skoraj 170 % na 688,13 milijarde dolarjev. 

 

4. Čudežni deček tudi med vrstniki 

Realni BDP, popravljen za razlike v cenah, je v tem obdobju po izračunih Poljske banke Pekao zrasel za 100 %, kar je največ med vsemi vzhodnimi članicami, ki so se EU pridružile leta 2004. 

 

5. Počasi in vztrajno se zmaga dirko

Poljska se je močno okrepila tudi v standardnem merilu EU na področju premoženja: BDP na prebivalca ob upoštevanju razlik v cenah (standardi kupne moči, SKM). 
Ko se je Poljska pridružila bloku, je njen BDP na prebivalca v SKM znašal le 51 % povprečja EU. Lani je po pregledu podatkov dosegel 80 %.

 

6. Onkraj BDP

Poljska je napredovala tudi v indeksu človekovega razvoja (HDI), ki zraven premoženja upošteva dejavnike, kot sta pričakovana življenja doba in število let, preživetih v šoli. Leta 2022 je Poljska dosegla oceno 0,881 na lestvici od 0 do 1. drugo najvišjo oceno v svoji regiji za Češko.

 

7. Poljaki živijo in se učijo dlje

Poljska je pokazala izboljšanje posameznih dejavnikov, ki sestavljajo HDI. 

 

8. Največji neto upravičenec

Poljska je največja neto prejemnica iz proračuna EU, saj je leta 2021 prejela skoraj 12 milijard evrov več, kot je plačala. 

 

9. Prispevki na prebivalca

Glede na prebivalca pa je Poljska je osma največja prejemnica proračuna EU.

 

10. Prispevki vs. prejemki

Prispevki Poljske se povečujejo, vendar še vedno prejema več kot dvakrat več, kot plačuje v proračun EU.

 

11. Reševanje Poljakov iz revščine

Gospodarski uspeh se je odrazil tudi v pomoči številnim Poljakom iz revščine. V zadnjih 20 letih se je delež ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, med vsemi državami v regiji najbolj zmanjšal ravno na Poljskem. 

 

12. Rast plač

V 20 letih članstva Poljske v EU se je nominalna povprečna plača aprila 2024 zvišala za 267 % na 8.409 zlotov (1.942 evrov) bruto, minimalna plača pa za skoraj 415 % na 4.242 zlotov (980 evrov) bruto. 
Od julija 2024 se bo minimalna plača dodatno zvišala na 4.300 zlotov (993 evrov). 

 

13. Nizka brezposelnost 

Naraščajoče plače spremlja tudi padajoča stopnja brezposelnosti, ki je zadnja leta redno ena najnižjih v EU.

 

14. Spremljanje narave migracijskih tokov

V letih po vstopu Poljske v EU je veliko Poljakov emigriralo v druge evropske države, da bi poiskali boljše službe. V zadnjih letih pa se jih je veliko vrnilo in država – nekoč povezana z izseljenstvom – je začela privabljati številne priseljence s svojim močnim trgom dela in dobrimi življenjskimi razmerami. 

 

15. Tuji študenti

Od vstopa Poljske v EU se je močno povečal tudi delež tujih študentov med vsemi študenti, vpisanimi na Poljske univerze, z 0.5 % leta 2004 na 8.5 % leta 2022. 
V študijskem letu 2022/23 je število tujih študentov na poljskih univerzah prvič preseglo 100.000. 

 

16. Izboljšanje infrastrukture

Članstvo Poljske v EU je pospešilo tudi naložbe v infrastrukturo. Od leta 2004 do začetka leta 2024 se je dolžina hitrih cest in avtocest na Poljskem povečala za več kot 550 % na 5.117 kilometrov. 

 

17. Dobrodošli tudi kolesarji

Poljska je izboljšala tudi svojo mrežo kolesarskih poti. Po podatkih državne agencije Statistics Poland (GUS) je bila skupna dolžina mreže kolesarskih poti leta 2011 blizu 5.800 km, leta 2022 pa je presegla 19.800 km. 

 

18. Nebo je meja

Število ljudi, ki uporabljajo Poljska letališča, se je prav tako znatno povečalo in leta 2023 doseglo 52 milijonov, kar je skoraj šestkrat več kot leta 2004. 

 

19. Gradbeni razcvet

Naraščajoče bogastvo je v zadnjih dveh desetletjih spremljal razcvet gradbeništva. 
Na Poljskem pa še vedno primanjkuje stanovanj, kar pomeni, da tudi cene močno rastejo. V zadnjem četrtletju leta 2023 je Poljska zabeležila največjo rast cen stanovanj v EU. 

 

20. Emisije

Poleg rasti Poljskega gospodarstva so se povečale tudi njihove emisije. Ko se je pridružila bloku, so bile njene emisije CO2 na osebo nižje od vrednosti v celotni EU, zdaj pa so znatno višje. 
Glede na število prebivalcev je peti največji onesnaževalec v bloku, medtem ko je glede emisij na enoto BDP drugi. 

  
 
Vir: NFP – Notes from Poland


Pripravilo: 

Društvo in poslovni klub Triglav-Rysy
e-naslov: info@triglav-rysy.si

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini