Zapadlosti v mesecu aprilu 2024

 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v aprilu 2024


Zapadlosti, ki so se iztekle v nedeljo, 31. marca 2024, so prestavljene na prvi delovni dan po tem datumu.

torek, 2. april 2024
 • potrdilo o dobičku: izročitev potrdila delničarjem o zneskih, ki so bili v preteklem letu izplačani v obliki dividende/dobička
 • INPS: sporočilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • zahtevni poklici: rok za pošiljanje sporočila o zahtevnem poklicu:
 • nočno delo
 • težavne dejavnosti
 • EAS – neprofitne organizacije: rok za pošiljanje Agenciji za prihodke obrazca EAS v zvezi z morebitnimi spremembami, ki so nastale v preteklem letu
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • DDV: telematsko pošiljanje obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani osebkov IOSS-EU za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti do 150 evrov
 • bonus za oglaševanje: rok za oddajo vloge za rezervacijo prispevka za stroške oglaševanja v letu 2024
 • LUL – Enotna knjiga za delo: izpolnjevanje in/ali tisk knjige za prejšnji mesec

sreda, 10. april 2024
 • sporočilo o iztržkih gotovinskih transakcij vezanih na turizem v letu 2023 tujim fizičnim osebam (ne-EU ali EGS) za zneske, ki so enaki ali višji od 1.000 € (mesečni zavezanci).
 • neprofitne organizacije (tretji sektor): predstavitev vlog za vpis v seznam prejemnikov petih tisočink dohodnine

torek, 16. april 2024
 • rok za registracijo računovodskih dokumentov v prejšnjem mesecu (mesečni zavezanci)
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije za prejšnji mesec
 • davčni odbitki: plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe -pavšalni režim (regime forfettario): plačilo DDV za operacije v katerih so dolžniki davka za prejšnji mesec
 • DDV: plačilo 2. obroka salda DDV za prejšnje leto
 • virtualna kolkovina: plačilo 100% zneska, plačanega v letu 2023

ponedeljek, 22. april 2024
 • sporočilo o iztržkih gotovinskih transakcij vezanih na turizem v letu 2023 tujim fizičnim osebam (ne-EU ali EGS) za zneske, ki so enaki ali višji od 1.000 € (trimesečni zavezanci)

torek, 30. april 2024
 • plačilo DDV za prodajo na daljavo ali opravljanje storitev končnim potrošnikom v EU za subjekte, ki so registrirani v okviru nove izbirne sheme (“vse na enem mestu” OSS–IOSS)
 • plačilo letne pristojbine za vpis v eno ali več kategorij državne evidence okoljskih upravljalcev Albo Nazionale Gestori Ambientali
 • MUD 2024: zapadlost za predstavitev prijave odpadkov je bila letos premaknjena na 1. julij
 • virtualni kolek: rok za plačilo dvomesečnega obroka virtualnega kolka
 • DDV: elektronsko pošiljanje izjave DDV za leto 2023
 • DDV: zahtevek za vračilo / kompenzacijo zneska DDV za prvo trimesečje 2024
 • DDV: plačilo davka za nakupe znotraj skupnosti s strani nekomercialnih subjektov in izvzetih kmetov
 • TROŠARINE: predložitev ADM-carinski upravi vloge za povračilo / nadomestilo trošarin na dizelsko gorivo za cestni promet za vozila nad 7,5 t
 • bencinski servisi: pošiljanje Agenciji za Carino in Monopole dnevnih iztržkov prodaj v mesecu marcu / 1. trimesečju 2024
 • INPS: Pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunanjih sodelavcih, ipd.

Popoln seznam davčnih zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za prihodke.


Več informacij:

Slovensko deželno gospodarsko združenje
e-naslov: info@sdgz.it
 
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini