Imenovan je odposlanec EU za mala in srednje velika podjetja

 
 
Markus Pieper je bil imenovan za odposlanca EU za mala in srednje velika podjetja. Poročal bo neposredno predsednici Ursuli von der Leyen. Naloga odposlanca bo zagotavljati smernice in nasvete o vprašanjih malih in srednje velikih podjetij ter navzven zagovarjati interese teh podjetij. Predsedoval bo mreži odposlancev za mala in srednja podjetja.  
 
Pieper bo prevzel funkcijo v Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (DG GROW), komisarju za notranji trg pa bo poročal tudi o vseh dejavnostih, povezanih z MSP. Datum začetka veljavnosti njegovega imenovanja bo določen pozneje. 
 
Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica gospodarstva EU. Komisija je odločena sprejeti odločne ukrepe v podporo MSP, saj se zaveda njihove vloge pri prehodu na zeleno, digitalno in odporno gospodarstvo ter njihovega prispevka k dolgoročni blaginji EU. Zato je Komisija sprejela sporočilo o svežnju ukrepov za pomoč MSP, ki vključuje imenovanje posebnega odposlanca EU za MSP, kot je napovedala tudi predsednica von der Leyen v svojem zadnjem govoru o stanju Unije, ki bo Komisiji zagotavljal smernice in nasvete o vprašanjih MSP ter navzven zagovarjal interese MSP in zagotavljal učinkovito uporabo načela "najprej pomisli na male". Odposlanec EU za MSP bo prav tako predsedoval mreži odposlancev za MSP in tako ohranjal tesne stike z nacionalnimi odposlanci za MSP ter sodeloval s podjetniškimi združenji pri zagovarjanju posebnih interesov in potreb MSP v Komisiji v skladu s programom Komisije za boljšo pravno ureditev. 
 
To vključuje zlasti prizadevanja za zmanjšanje birokratskih bremen za naša podjetja ter filtriranje prihodnje zakonodaje EU, povezane z MSP, in opozarjanje Komisije na tiste, ki si z vidika MSP zaslužijo posebno pozornost, v rednem dialogu z odborom za regulativni nadzor. 
 
Pieper, ki je član Evropskega parlamenta od leta 2004, ima bogate izkušnje in strokovno znanje na področju politik MSP. Je član Odbora za industrijo, raziskave in energetiko. V času svojega mandata je imel ključno vlogo pri oblikovanju in zagovarjanju politik, ki koristijo MSP. Kot poročevalec o ključnih zadevah, povezanih z MSP, kot sta opredelitev MSP in izboljšanje predpisov, je pokazal hvalevredne dosežke. Uspešno je vzpostavil in vzdrževal strateške odnose z različnimi zainteresiranimi stranmi ter pokazal dobre vodstvene, zagovorniške in pogajalske sposobnosti. Preden je začel delati v Evropskem parlamentu, je bil generalni direktor regionalne gospodarske zbornice v Nemčiji, kar kaže na njegovo praktično razumevanje poslovne dinamike. 
 
Markus Pieper je doktoriral iz ekonomske geografije, svoje znanje pa je delil kot predavatelj o evropskem povezovanju, energetiki EU in industrijski politiki. Njegove bogate izkušnje, tako na zakonodajnem področju kot pri praktičnem vodenju podjetij, ga uvrščajo med dragocene sodelavce pri vseh pobudah, povezanih z MSP in industrijsko politiko. 
 
Več: Sporočilo o imenovanju

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini