Odprava hladne progresije

 

Odprava hladne progresije – avstrijska vlada bo davčno razbremenila nižje in srednje dohodkovne razrede


Vlada je dne 15. septembra 2023 napovedala, da bo variabilno tretjino tako imenovane hladne progresije namenila razbremenitvi nižjih in srednjih dohodkovnih razredov. Poleg tega naj bi tudi družine dobile davčne olajšave. S podaljšanjem davčnih olajšav za nadurno delo naj bi se forsirale davčne spodbude za dodatno delo.

Hladna progresija, ki so jo v Avstriji skozi desetletja označevali kot neke vrste „plazeče povišanje davkov“, je bila ukinjena v začetku letošnjega leta. Denar iz hladne progresije se je namreč desetletja uporabljal za razdeljevanje davčnih bonbonov med volilnimi kampanjami. Ta igra je sedaj končana. 

Zdaj se davčni razredi avstrijske dohodnine vsako leto prilagajajo ustrezni inflaciji, tako da davkoplačevalci zaradi letnega povečanja plač ne zdrsnejo več v višje davčne razrede. Vendar se prilagoditev davčnih razredov ne izvaja v celoti, temveč se prilagodita samo dve tretjini. Eno tretjino si še vedno pridrži vlada. 

Ta variabilna tretjina znaša skoraj 1,2 milijarde evrov v prihodnjem letu. Od tega bo zdaj približno 800 milijonov evrov porabljenih za razbremenitev prvih štirih davčnih razredov in za povečanje takozvanih odbitnih zneskov (opomba ob robu: ti odbitki še dodatno zmanjšajo davek). Prilagoditev davčnih razredov bo postopna: prvi razred se bo povečal za 9,6 odstotka, naslednji razredi pa za 8,8, 7,6 in 7,3 odstotka.

Kot je pojasnil finančni minister Magnus Brunner, se bo meja obdavčljivega dohodka s sedanjih 11.693 evrov prihodnje leto zvišala na 12.816 evrov. Odprava hladne progresije bo vedno povezana z osebo Brunner in je posebna poteza v zgodovini davčne politike države. Šlo se mu je za „dejanje pravičnosti“. 

Prav tako bodo vsi davčni odbitki in zneski v celoti prilagojeni stopnji inflacije. Za nagrajevanje nadurnega dela se bo mesečna neobdavčena olajšava trajno zvišala s 86 evrov na 120 evrov. Poleg tega se bo mesečna olajšava za 18 ur nadurnega dela v naslednjih dveh letih za določen čas povečala na 200 evrov na mesec. Osnovni prosti znesek za dobiček za samostojne podjetnike se bo prav tako zvišal. Zvišali se bodo tudi dodatki za umazano delo, dodatki za težka in nevarna dela ter dodatki za delo ob nedeljah, praznikih in ponoči. Poleg tega bo ureditev domače pisarne (takozvani homeoffice) za delojemalce, ki je bila za omejeno obdobje uvedena leta 2021, za stalno podaljšana. 

Po navedbah vlade so ukrepi namenjeni boju proti pomanjkanju delovne sile in ustvarjanju pozitivnih spodbud za uspešnost. Z olajšavami za družine pa se naj bi preprečila revščina otrok. V ta namen se bo dodatni otroški dodatek povečal s 550 evrov na 700 evrov. Poleg tega naj bi se podvojila neobdavčena dotacija delodajalcu za varstvo otrok in razširila ponudba podjetniških otroških vrtcev.

Marian Wakounig

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
e-naslov: office@sgz.at


 

Preberite tudi:


Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini

Avstrijska vlada bo razširila davčno odbitnost donacij

Dajatve v Avstriji