Kosovo do septembra zabeležilo več kot milijardo evrov nakazilMilijarda in 12,6 milijona evrov je vrednost nakazil do septembra 2023, kar pomeni 11 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022.

To je navedeno v statistiki nakazil za september 2023, ki jo je objavila Centralna banka Kosovo (CBK). Vrednost nakazil naj bi glede na ocene znašala 116,9 milijona evrov na mesec.

Glede na poročilo so bila največja nakazila iz nebančnih finančnih institucij s 57,4-odstotno udeležbo, sledili so ji drugi kanali s 24,4 odstotka in banke z 18,2 odstotka.

CBK kaže, da 70 odstotkov nakazil diaspore prihaja iz držav Evropske unije (iz Nemčije 38,1 odstotka, iz Švice 17,6 odstotka), iz ZDA pa prihaja 7,5 odstotka nakazil.

Premoženje zavarovalnic je do septembra znašalo 298,1 milijona evrov, sredstva pokojninskih skladov pa so dosegla 2,62 milijarde evrov.

CBK navaja, da so se sredstva drugih finančnih posrednikov konec septembra 2023 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 3,1 milijona evrov in dosegla vrednost 479 milijonov evrov.

Povzeto po: Telegrafi news


Pripravila:
 
Blerta Aliu
EAC Slovenski poslovni klub
e-naslov: info@eac-ks.com

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini