Poziv za podporo projektom v okviru Programa razvoja podeželja 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je odprlo poziv za podporo projektom v okviru Programa razvoja podeželja 2023 za kmete, agropredelovalce in podeželska podjetja na celotnem ozemlju Kosova.

Proračun za ukrepe za razvoj podeželja v letošnjem letu znaša 24.627.000,00 EUR.

V okviru poziva so odprti naslednji ukrepi:
  • ukrep 1 "Naložbe v materialna sredstva v kmetijskih gospodarstvih",
  • ukrep 3 "Naložbe v materialna sredstva pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov",
  • ukrep 5 "Izvajanje strategije lokalnega razvoja – pristop LEADER" in
  • ukrep 7 "Diverzifikacija kmetij in razvoj poslovanja".

Navodila za prijavo in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnih straneh www.azhb-ks.net in www.mbpzhr-ks.net

Poziv bo odprt do 29. novembra 2023 do 16.00 ure, vsi zainteresirani pa se lahko prijavijo preko spletnega modula na spletni strani ARP www.azhb-ks.net, na povezavi: "Spletna prijava za PRR". V tem spletnem modulu se registrira projekt in vsa potrebna dokumentacija za prijavo.

MKŠRP želi preko Programa razvoja podeželja 2023 podpreti konkurenčne sposobnosti kmetijsko-podeželskega sektorja, povečati proizvodnjo in produktivnost, izboljšati varnost hrane, uporabiti sodobno tehnologijo, diverzificirati dejavnosti na kmetijah in podeželskih podjetjih, zaščititi okolje in naravne vire ter spodbuditi odpiranje novih delovnih mest in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.Povzeto po: RTK Live


Pripravila:
 
Blerta Aliu
EAC Slovenski poslovni klub
e-naslov: info@eac-ks.com

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini