Sredstva komercialnih bank na Kosovu so dosegla 7,16 milijarde evrovCentralna banka Kosova je sporočila, da so se sredstva komercialnih bank septembra 2023 povečala za približno 67,6 milijona evrov v primerjavi s prejšnjim mesecem. Septembra 2023 je vrednost premoženja komercialnih bank znašala 7,16 milijarde evrov.

"Naložbe komercialnih bank v tujini v obliki depozitov, vrednostnih papirjev in drugih plasmanov so se glede na prejšnji mesec povečale za okoli 43,2 milijona evrov. Vrednost bruto posojil je konec septembra 2023 znašala 4,79 milijarde evrov, kar predstavlja povečanje za 61,53 milijona evrov v primerjavi s prejšnjim mesecem", sporoča CBK

Po podatkih CBK so se depoziti strank septembra 2023 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za okoli 14,63 milijona evrov, medtem ko je vrednost depozitov septembra 2023 dosegla 5,89 milijarde evrov. Približno 25 % vlog je vezanih. Prevladujejo gospodinjstva s približno 66,5 % vseh vlog (približno 3,88 milijarde evrov).

"Razmerje med posojili in depoziti je bilo septembra na ravni 81,9 %. Skupni kapital komercialnih bank je konec septembra 2023 znašal 821,3 milijona evrov. Povprečna obrestna mera za depozite je septembra znašala 2,43 % (avgusta 2,52 %). Povprečna obrestna mera za posojila je septembra znašala 6,51 % (avgusta 6,70 %). Obrestna marža na posojila in depozite je septembra znašala 4,08 % (avgusta 4,18 %). Vrednost novih posojil je septembra znašala 166,6 milijona evrov. Vrednost novih depozitov je septembra znašala 87,02 milijona evrov," navaja poročilo CBK o bančni statistiki za september 2023.

Povzeto po: Telegrafi news

Pripravila:
 
Blerta Aliu
EAC Slovenski poslovni klub
e-naslov: info@eac-ks.com

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini