Nova pravila za subvencioniranje vlagateljev

 

Investitor v Srbiji lahko pridobi državno pomoč, če vloži vsaj 300.000 evrov


Srbska vlada je spremenila uredbo o kriterijih za dodelitev sredstev za privabljanje neposrednih naložb, s katero je dvignila prag za minimalna vlaganja. Glede na spremembe lahko posamezni vlagatelji računajo na državno pomoč le z naložbami najmanj 300.000 evrov. Do sedaj je morala višina naložb znašati najmanj 100.000 evrov.

Prav tako je spremenjena uredba odpravila delitev lokalnih skupnosti glede na stopnjo razvitosti in območje Srbije razdelila na pet regij: Beograjsko, Vojvodinsko, Šumadijsko in Zahodno, Vzhodno in Južno srbsko in pa Kosovo ter Metohijo.

Na državno podporo v Beograjski regiji lahko posamezni vlagatelji računajo le, če nameravajo v projekte vložiti vsaj 500.000 evrov ter odpreti najmanj petdeset novih delovnih mest, le za Vojvodino je zahtevek nekoliko nižji, in sicer naložba v višini 400.000 evrov in zaposlitev štirideset dodatnih delavcev.

V Šumadiji, Zahodni, Vzhodni in Južni Srbiji ter Kosovu in Metohiji bo država podprla tiste naložbene projekte, v katera bodo investitorji vložili vsaj 300.000 evrov ter ob tem zaposlili še trideset delavcev za nedoločen čas.

Do sedaj veljavni predpisi so zahtevali naložbo v višini vsaj 100.000 evrov ter odprtje 10 novih delovnih mest in to v tistih enotah lokalnih skupnosti, ki so se glede na standarde uvrščale med opustošena področja.

Nova uredba določa, da je za vse naložbe, ki presegajo 5 milijonov evrov, rok za izvedbo naložbenega projekta maksimalno deset let od datuma vložitve prijave za dodelitev sredstev.

Vlagateljem se bo v prihodnosti na vsakega zaposlenega odobrilo do 20 odstotkov upravičenih stroškov bruto plače, največ do višine 2.000 evrov, če bodo naložbe realizirane na področju Beograjske regije. Za vse na novo zaposlene v Vojvodini pa bodo lahko prejeli do 25 odstotkov upravičenih stroškov bruto plače oziroma največ 3.000 evrov za vsakega na novo zaposlenega.

Na področjih Šumadije, Zahodne, Vzhodne in Južne Srbije, Kosova in Metohije, bodo bodoči vlagatelji imeli priložnost, da se jim odobri do 30 odstotkov upravičenih stroškov bruto zaslužkov oziroma največ 5.000 evrov.  

Z uredbo, ki je veljala do sedaj, so lahko vlagatelji dobili največ 7.000 evrov za vsako novo delovno mesto v posameznih enotah lokalnih samouprav, katere naj bi glede na stopnjo razvoja spadale med opustošena področja.
 

Prepoznane "zelene naložbe"


S spremembo predpisov je pozornost namenjena tudi tehnologijam z minimalnim vplivom na življenjsko okolje, obenem pa je bil opredeljen naložbeni projekt z minimalnimi vplivi na okolje.

Tehnologije, ki zanemarljivo vplivajo na življenjsko okolje, so tehnologije obnovljivih virov energije, skladiščenja električnih in toplotnih energij, toplotne črpalke, omrežne tehnologije, tehnologije obnovljivih virov  goriv nebiološkega izvora, tehnologije trajnostnih alternativnih goriv, elektrolitskih in gorivnih celic, napredne tehnologije za proizvodnjo energije preko nuklearnih procesov z minimalnim odpadkom iz gorivnega cikla, tehnologije zadrževanja, uporabe in shranjevanja ogljikovih spojin ter tehnologije energijske učinkovitosti, povezane z energijskimi sistemi. Nanašajo se na končne izdelke, specifične komponente in opremo, ki se prvenstveno uporablja za proizvodnjo teh izdelkov.Vir: Ekapija

Pripravila:

mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
e-naslov: danijela.fisakov@spk.rs

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov