Zapadlosti v mesecu marcu 2023

 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v marcu 2023


petek, 3. marec 2023
 • registrski davek: vplačilo letnega davka na registracijo najemnih pogodb sklenjenih 1. 2. 2023 ali ki so se samodejno-tiho podaljšale s tem datumom

četrtek, 16. marec 2023
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune, izdane javnim upravam
 • DDV: 2022 saldo v enkratnem znesku ali v obrokih
 • davek na računovodske knjige in poslovne knjige: plačilo s strani kapitalskih družb
 • CU-enotno potrdilo 2023
  • elektronsko pošiljanje Agenciji za prihodke s strani nadomestnih plačnikov enotnega potrdila CU 2023
  • izročitev zaposlenim in zunanjim sodelavcem potrdila CU 2023
 • upravitelji zgradb: pošiljanje Agenciji za prihodke podatkov o gradbenih posegih na skupni imovini stanovanjskih blokov
 • veterinarski stroški: pošiljanje sistemu zdravstvene kartice podatkov o izdanih računih v letu 2022 za pripravo obrazca “730/2023-precompilato”

ponedeljek, 27. marec 2023
 • Zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

petek, 31. marec 2023
 • potrdilo o dobičku: izročitev družbenikom potrdila o zneskih, izplačanih v letu 2022 za namene dividenda / dobička
 • bonus za oglaševanje: rok za oddajo vloge za rezervacijo prispevka za stroške oglaševanja v letu 2023
 • INPS: sporočilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • težaško delo: zapade termin za sporočanje uporabe delovne sile, ki izvaja:
  • nočno delo
  • naporne dejavnosti
 • registrski davek: vplačilo kolkovine/davka na registracijo najemnih pogodb, sklenjenih 1. 3. 2022 ali ki so se samodejno-tiho podaljšale s tem datumom
 • EAS-neprofitne organizacije: rok za pošiljanje obrazca Agenciji za prihodke, kjer se javi morebitne spremembe, ki so nastale v letu 2022
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • DDV: Telematsko pošiljanje obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani osebkov IOSS-EU za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti do 150 evrov
 • INTRA in DDV: vplačilo davka za nakupe znotraj EU v prejšnjem mesecu za nekomercialne subjekte, ki so opravili komercialne storitve ter kmetije, ki so oproščene na podlagi veljavne zakonodaje (DPR 633/1972) ter predstavitev obrazca INTRA 12

Vse davčne zapadlosti najdete na spletni strani Agencije za prihodke

Več informacij:
Slovensko deželno gospodarsko združenje

 

Preberite tudi:


Obdavčevanje podjetij v Italiji

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini