Agencija Fitch je ohranila bonitetno oceno Srbije, ki je zdaj še korak bližje investicijskemu razredu


Bonitetna agencija Fitch je sprejela odločitev, da ohrani trenutno bonitetno oceno Srbije na stopnji BB+, obenem pa tudi stabilne obete, da se slednja še poveča. Tako je Srbija še vedno le še korak oddaljena od pridobitve investicijske ocene, kljub izraženi negotovosti s strani mednarodnega okolja, so objavili na spletni strani Narodne banke Srbije.

„Dejstvo, da je agencija Fitch ohranila stabilne obete Srbije za pridobitev bonitetne ocene, je še ena potrditev zgrajene odpornosti domačega gospodarstva na številne globalne izzive“, je poudarila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković v komentarju glede odločitve agencije Fitch.

V poročilu je agencija Fitch navedla, da je takšno odločitev sprejela zahvaljujoč verodostojnemu okviru gospodarske politike v državi, posebej pa je izpostavila naslednje:
 
  • pomen ohranjene stabilnosti deviznega tečaja v pogojih povečanih geopolitičnih in drugih mednarodnih tveganj;
  • ustreznost fiskalne politike;
  • ter povečano stopnjo gospodarskih dejavnosti, merjeno z bruto domačo proizvodnjo glede na prebivalca, v primerjavi z državami u isto bonitetno oceno.
Agencija poudarja ponovno potrjeno odpornost bančnega sektorja, visoko in ustrezno raven deviznih rezerv, popolno pokritje tekočega primanjkljaja s strani tujih neposrednih vlaganj ter ohranjeno splošno stabilnost plačilnobilančnih gibanj, kar je še posebej pomembno v razmerah izjemno visokih cen energentov in splošnih tveganj, ki jih povzroča mednarodno okolje.

„V letu 2022 se je izvoz blaga in storitev kljub upočasnitvi zunanjega povpraševanja povečal za več kot 30 %. Dosežena je bila tudi rekordna raven neposrednih tujih vlaganj v višini več kot 4.4 milijarde EUR, enako velja za rast zaposlovanja ter dobičkov v zasebnem sektorju. Delež tveganih kreditov je padel na rekordno nizko stopnjo, 3 %. Gledano širše, vse to potrjuje, da smo se kot nosilci gospodarske politike ustrezno odzvali na večdimenzionalne pretrese, s katerimi se gospodarstva soočajo že več kot tri leta“, je dodatno poudarila Tabakovićeva.

Agencija ocenjuje tudi, da je osnovna raven ob koncu lanskega leta nižja od skupne inflacije, in to za pet odstotnih točk, posledica relativno stabilnega tečaja dinarja napram evru, pa tudi ustrezne reakcije Narodne banke Srbije. Poudarja, da so inflacijska pričakovanja finančnega sektorja in gospodarstva zagotovljena za tri leta vnaprej. Predvideva tudi, da bo kmalu prišlo tudi do izboljšanja zunanjega položaja države, tako zaradi nižjih potreb po energiji zaradi ustvarjenih zalog kot tudi zaradi pričakovanih nižjih cen energentov v primerjavi z letom 2022.

„Zelo pomembno je, da v trenutno tako nepredvidljivih mednarodnih okoliščinah mednarodne inštitucije vidijo prihodnja gospodarska gibanja podobno kot mi. To še posebno velja za inflacijo, ki naj bi že od drugega četrtletja, morda celo že prej, začela padati, v drugi polovici leta pa naj bi se začela resneje umirjati“, navaja guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Glede javnih financ agencija poudarja, da so rezultati v letu 2022 presegli pričakovanja in zato ocenjuje, da se bo kljub povečanim izdatkom za energente v naslednjih dveh letih fiskalni primanjkljaj zmanjšal na 1,4 odstotka, javni dolg države pa na 50,5 odstotka bruto domače proizvodnje.

„Takšna pričakovanja agencije glede prihodnjih makroekonomskih trendov, ob možnosti, da bo realizacija v naslednjem obdobju boljša od načrtovane, bodo vsekakor ključna za pridobitev bonitetne ocene“, je zaključila  guvernerka. 

Vir: Ekapija
 
Pripravila:
 
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
e-naslov: danijela.fisakov@spk.rs
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov