Zapadlosti v mesecu februarju 2023

 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v februarju 2023


četrtek, 9. februar 2023
 • bonus reklama 2022: zapade termin za pošiljanje samoizjave preko spletne strani Agencije za prihodke glede bonusa za reklamo 2022, za katerega je bilo potrebno zaprositi do 8. aprila 2022

sreda, 15. februar 2023
 • izdaja in registracija odloženih računov za poslano blago ali storitve, opravljene v prejšnjem mesecu
 • trgovci na drobno, ki so izvzeti elektronskega pošiljanja dnevnih iztržkov morajo registrirati prodaje opravljene v prejšnjem mesecu

četrtek, 16. februar 2023
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), zadnje trimesečje (“posebni” zavezanci, npr. avtoprevozniki, društva), split payment za račune, izdane javnim upravam
 • INAIL: vplačilo obveznega nezgodnega zavarovanja (v enotnem znesku ali prvi obrok)

ponedeljek, 20. februar 2023
 • ENASARCO: vplačilo prispevkov agentom za zadnje trimesečje 2022

ponedeljek, 27. februar 2023
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

torek, 28. februar 2023
 • virtualni kolek: vplačilo obračuna virtualnega kolka na elektronskih računih, izdanih v zadnjem trimesečju 2022
 • INTRA in DDV: vplačilo davka za nakupe znotraj EU v mesecu januarju za nekomercialne subjekte, ki so opravili komercialne storitve ter kmetije, ki so oproščene na podlagi veljavne zakonodaje (DPR 633/1972) ter predstavitev obrazca INTRA 12
 • DDV: pošiljanje sporočila z obračunom DDV-ja v zadnjem trimesečju 2022
 • DDV: telematsko pošiljanje obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani osebkov IOSS-EU za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti do 150 evrov
 • dohodnina IRPEF: rok za predstavitev izravnalnega obračuna za opravljene davčne odbitke na plačah zaposlenih, vezanih na deželne in občinske dodatke in davek IRPEF
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • LUL-Enotna knjiga za delo: izpolnjevanje in/ali tisk knjige za prejšnji mesec
 • INAIL: pošiljanje letne napovedi o dohodkih
 • sistem zdravstvene izkaznice (STS): pošiljanje s strani zdravnikov, lekarn, optikov, zdravstvenih ustanov itd. podatkov o zdravstvenih izdatkih v preteklem mesecu za pripravo vnaprej sestavljene davčne napovedi 730
 • IMU: predložitev Agenciji za prihodke samoprijave turistično-nastanitvenih podjetij za pridobitev 50-odstotnega davčnega kredita za drugi obrok davka na nepremičnine IMU
 
Celoten seznam zapadlosti je objavljen na spletni strani Agencije za prihodke.

Več informacij:
Slovensko deželno gospodarsko združenje

 

Preberite tudi:


Obdavčevanje podjetij v Italiji

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini