Zapadlosti v mesecu januarju 2023

 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v januarju 2023


ponedeljek, 2. januar 2023
 • davčni odbitek na provizijah v višini 20 % višine provizij samih
 • bencinske črpalke: pošiljanje Agenciji za prihodke dnevnih iztržkov, vezanih na prodajo pogonskih goriv v prejšnjem mesecu
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.

ponedeljek, 16. januar 2023
 • sporočilo delodajalca zunanjim sodelavcem in zaposlenim, da bo delodajalec nudil podporo pri predstavitvi davčne prijave
 • odloženi računi: izdaja in registracija odloženih računov za blago, dobavljeno ali odpremljeno decembra 2022
 • dnevni iztržki: trgovci na drobno in sorodne dejavnosti, ki lahko pošiljajo elektronski izpis dnevnih iztržkov, morajo registrirati transakcije, opravljene decembra 2021, za katere je bil izdan komercialni dokument ali potrdilo o plačilu
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije za prejšnji mesec
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune, izdane javnim upravam

petek, 20. januar 2023
 • DDV: telematsko pošiljanje obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani osebkov IOSS-EU za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti do 150 evrov

torek, 31. januar 2023
 • bencinske črpalke: pošiljanje Agenciji za prihodke dnevnih iztržkov, vezanih na prodajo pogonskih goriv v prejšnjem mesecu
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • LUL-Enotna knjiga za delo: izpolnjevanje in/ali tisk knjige za prejšnji mesec
 • posredovano delo: sporočanje podatkov sindikatom o zaposlovanju podizvajalcev v letu 2022
 • podjetja z več kot 15 zaposlenimi: pošiljanje informativnega prospekta o obveznem zaposlovanju invalidnih oseb
 • ESTEROMETRO: pošiljanje sporočil za prodajo blaga ali storitev v četrtem trimesečju 2022
 • sistem kartice zdravstvenega zavarovanja: elektronsko sporočanje podatkov o zdravstvenih izdatkih s strani zdravstvenih ustanov, lekarn, zdravnikov in drugih subjektov v letu 2022 za namene priprave vnaprej izpolnjene davčne napovedi 2023

Celoten seznam zapadlosti je objavljen na spletni strani Agencije za prihodke.

Več informacij:
Slovensko deželno gospodarsko združenje

 

Preberite tudi:


Obdavčevanje podjetij v Italiji

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini