Gospodarske novice, oktober 2022

 

Organ ESMA opozarja podjetja na vpliv inflacije pri investicijskih storitvah za male stranke

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo, s katero opozarja podjetja na vpliv inflacije pri investicijskih storitvah za male stranke.

Več: Izjava (pdf)
 

Javno posvetovanje v okviru priprave evropskega akta o kritičnih surovinah

Evropska komisija v okviru priprave evropskega akta o kritičnih surovinah do 25. novembra zbira pripombe in odgovore na vprašanja o trenutnih težavah v dobavni verigi kritičnih surovin v EU in zunaj nje ter o tem, kako jih obravnavati. 

Več: Javno posvetovanje
 

Sprejet je zakonodajni akt EU o ustreznih minimalnih plačah

Članice EU so v okviru Sveta EU sprejele direktivo, ki naj bi spodbujala ustreznost zakonsko določenih minimalnih plač.

Več: Sporočilo Sveta EU
 

Sodba o plačilu DDV za finančne storitve

Finančne storitve, opravljene na podlagi pogodbe o podudeležbi, so oproščene plačila DDV, je odločilo Sodišče EU.

Več: Sodba
 

Evropska komisija je odobrila slovensko shemo za podporo podjetjem 

Evropska komisija je odobrila 80 milijonov evrov vredno slovensko shemo za podporo podjetjem v kontekstu vojne v Ukrajini. Pomoč bo v skladu s shemo razdeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Sestavljena bo iz omejenih zneskov pomoči in pomoči za dodatne stroške, ki so jih imeli upravičenci zaradi izjemno velikih povišanj cen zemeljskega plina in električne energije.

Več: Sklep Evropske komisije
 

Objavljen je prvi razpis programa Kultura premika Evropo

Evropska komisija je na podlagi programa mobilnosti za umetnike in kulturne delavce Kultura premika Evropo objavila prvi razpis za individualno mobilnost. Program, ki ga bo v imenu Komisije izvajal Goethe-Institut, vključuje individualno mobilnost in gostovanje umetnikov. Nepovratna sredstva bodo na voljo umetnikom in kulturnim strokovnjakom za bivanje v drugih državah EU in širše za strokovni razvoj, krepitev mednarodnega sodelovanja in umetniško gostovanje. Ukrep gostovanja umetnikov se bo začel izvajati leta 2023. Razpis je odprt do 31. maja 2023.

Več:  

Objavljen je razpis za člane novega mandata platforme za trajnostno financiranje

Evropska komisija je objavila razpis za člane novega mandata platforme za trajnostno financiranje. Platforma je svetovalno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz zasebnega in javnega sektorja. Njegova naloga je svetovati Evropski komisiji o temah, povezanih z okvirom EU za trajnostne finance, zlasti s taksonomijo EU. Rok za oddajo prijav se izteče 9. novembra.

Več: Razpis


 

Objavljeni so razpisi za naložbe v digitalne tehnologije v višini 200 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila razpise za naložbe v digitalne tehnologije v višini 200 milijonov evrov, ki so namenjeni podjetjem, javnim upravam in drugim subjektom iz držav članic EU. Od tega je 170 milijonov evrov namenjenih za naložbe v podatkovne prostore, razvoj platforme za umetno inteligenco, infrastrukturo v oblaku in naložbe v specializirane izobraževalne programe na področju naprednih digitalnih tehnologij. Rok za oddajo vlog se izteče 24. januarja 2023. Preostalih 30 milijonov evrov je namenjenih za evropska digitalna inovacijska središča. Ta razpis je odprt do 16. novembra 2022.

Več: Razpisi
 

Sodba glede plačila davka na dodano vrednost

Sodišče EU je v primeru, ki je bil vložen na podlagi spora med Raiffeisen Leasing in Republiko Slovenijo glede plačila davka na dodano vrednost, presodilo, da je mogoče pogodbo o prodaji in povratnem najemu, po sklenitvi katere stranki ne izdata računa, šteti za račun v smislu te določbe, če ta pogodba vsebuje vse potrebne informacije, da lahko davčni organ države članice ugotovi, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni vsebinski pogoji za pravico do odbitka davka na dodano vrednost, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Več: Sodba
 

Posvetovanje o smernicah glede izpadov trga

Evropski organ za vrednostne papirje in trge prek posvetovanja do 16. decembra zbira mnenja in predloge o smernicah glede izpadov trga.

Več: Posvetovanje


Pripravil:
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: bostjan.sinkovec@sbra.be

 

Preberite tudi:


Priložnosti na belgijskem trgu

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini