Številka socialnega zavarovanja v ZDA (Social Security Number - SSN)

 
Ob obisku zadnje gospodarske delegacije iz Slovenije in vprašanj glede poslovanja v ZDA se je pokazal tudi interes po informaciji glede Social Security Number (SSN) ali Številke socialnega zavarovanja v ZDA.
 
V Združenih državah Amerike je številka socialnega zavarovanja (SSN) devetmestna številka, ki se izda državljanom ZDA, stalnim prebivalcem in začasnim (delovnim) prebivalcem ZDA v skladu s poglavjem 205(c)(2) Zakona o socialni varnosti, kodificiranega kot 42 U.S.C. § 405(c)(2). Številko posamezniku izda Uprava za socialno varnost (Social Security Administration), neodvisna agencija vlade Združenih držav Amerike.
 
Čeprav je bil prvotni namen številke, da uprava za socialno varnost sledi posameznikom, je številka socialnega zavarovanja postala dejanska nacionalna identifikacijska številka za obdavčevanje in druge namene.
 

SSN je devetmestna številka v obliki "AAA-GG-SSSS"

Številka je razdeljena na tri dele:
  • prve tri številke, znane pod imenom območna številka, ki je bila prej dodeljena geografski regiji,
  • srednji dve številki, znani pod imenom številka skupine, in
  • zadnje štiri številke, znane kot serijska številka.
     
 
V ZDA poznajo štiri različne klasifikacije kartic SSN. Take kartice so izdane glede na geografsko lokacijo (SSN Area Number) za:
  1. osebe, rojene znotraj ozemeljskih meja katere koli od zveznih držav Združenih držav Amerike;
  2. osebe, ki postanejo državljani ZDA s prisego ali rojstvom znotraj zakonodajne ali teritorialne pristojnosti vlade ZDA;
  3. osebe, ki postanejo stalni prebivalci ZDA;
  4. osebe z določenimi omejitvami.
 
Osebe pod točko 4, ki bi naj imele določene omejitve, lahko dobijo dve vrsti kartic SSN.

Ena se glasi "ne velja za zaposlitev." Takih izkaznic ni mogoče uporabiti kot dokazilo o delovnem dovoljenju in niso sprejemljive kot dokument s seznama C na obrazcu I-9.

Druga pa se glasi "velja samo za delo z DHS pooblastilom" ali pa "velja za delo samo z pooblastilom INS". Te kartice se izdajo ljudem, ki imajo dovoljenje za začasno delo v ZDA s strani Ministrstva za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) Te osebe lahko izpolnijo zahtevo I-9, če posedujejo izkaznico – vizo za dovoljenje za delo. Kartice običajno prikazujejo ime in številko imetnika kartice.
 
V normalnem življenju v ZDA pa pravzaprav brez SSN enostavno ne obstajate in ne morete izvesti niti enega od najlažjih ali najbolj enostavnih postopkov, kot je dobiti blagovno kartico ene od trgovinskih verig. Prvi podatek je SSN in če tega nimate, se postopek ne nadaljuje. Torej je SSN ključni dokument ali številka za življenje in poslovanje v ZDA.
 


Pripravil:
 
Jurček Žmauc
Slovenian American Business Association
e-mail: jurcek.zmauc@sloaba.com

 

Preberite tudi:


Ustanavljanje družb v ZDA

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini