Subvencioniranje stroškov energije v Avstriji: Smernice in stopnje podpore 

Subvencijski program avstrijske zvezne vlade velja za elektriko in zemeljski plin – v omejenem obsegu tudi za gorivo


Zvezna vlada je 28. septembra 2022 predstavila »ENERGIEKOSTENZUSCHUSS« = subvencijo stroškov energije za podjetja kot del protiinflacijskega paketa (UEZG).

S tem naj bi ublažili povišane cene elektrike, zemeljskega plina in goriv za energetsko intenzivna podjetja in gospodarska združenja, ki jih je povzročila ruska agresorska vojna. Na ta način naj bi v trenutni krizi čim bolje ohranili konkurenčnost gospodarske lokacija Avstrija. Prošnje za subvencijo obdeluje Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).
 

Ključne točke

  • Upravičenost: Subvencija stroškov energije je namenjena energetsko intenzivnim, gospodarskim in neprofitnim podjetjem ter podjetniškim področjem neprofitnih združenj. Podjetja veljajo kot energetsko intenzivna, če znašajo letni stroški nabave energije najmanj 3 % vrednosti proizvodnje. Med podjetji, ki niso upravičena do subvencije, so npr. podjetja za proizvodnjo energije in predelavo mineralnih olj ter za primarno kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo.
  • Za podporo manjšim podjetjem in podjetniškim področjem neprofitnih združenj se odpušča kriterij 3-odstotne energetske intenzivnosti tedaj, kadar letni promet ni višji od 700.000 evrov.
  • Kot dodaten kriterij za financiranje morajo prijavitelji do 31. marca 2023 določiti ukrepe za varčevanje z energijo na področju zunanje razsvetljave in ogrevanja.
  • Do subvencije upravičeni viri energije so elektrika, zemeljski plin in goriva (bencin in dizel).
  • Upravičeno obdobje je od 1. februarja do 30. septembra 2022.
 

4 ravni podpore na prvi pogled

  • Osnovna raven (1. stopnja) - subvencija stroškov energije za elektriko, zemeljski plin in gorivo do največ 400.000 evrov:
V 1. stopnji so na voljo ločene obračunske osnove za električno energijo, zemeljski plin in gorivo. Razlika v ceni med leti 2021 in 2022 je subvencionirana s 30 %. Višina financiranja temelji na porabi v letu 2022 oziroma na projekciji podatkov iz leta 2021 (za tiste, ki porabe tehnično ne morejo dokazati) in znaša največ 400.000 evrov na podjetje.
  • 2. stopnja izračuna - Subvencija stroškov za električno energijo in zemeljski plin do največ 2 mio evrov:
Predpogoj za subvencijo v 2. fazi je najmanj podvojitev cen električne energije in zemeljskega plina. V teh primerih se subvencionira do 70 % porabe prejšnjega leta z največ 30 %. Najvišji znesek financiranja je 2 milijona evrov na podjetje, sicer pa pri tem ni možno subvencionirati goriv.
  • 3. stopnja izračuna – Nadgrajena subvencija stroškov za električno energijo in zemeljski plin iz stopnje 2; subvencije do največ 25 milijonov evrov:
Od nivoja 3 morajo podjetja izkazovati tudi izgubo iz poslovanja zaradi visokih stroškov energije. Najvišji znesek financiranja na podjetje je 25 milijonov evrov.
  • 4. stopnja izračuna – Nadgrajena subvencija stroškov za električno energijo in zemeljski plin iz stopnje 3 za posebej prizadete sektorje in podsektorje do največ 50 milijonov evrov:
Na 4. stopnji bodo v okviru začasnega kriznega okvira podprte le izbrane panoge. Tu so možna največja nepovratna sredstva na podjetje do 50 milijonov evrov.

Poleg subvencije stroškov energije za večja podjetja se podpirajo mikro in mala podjetja na podlagi UEZG po modelu pavšalnega subvencioniranja. Upoštevajo se stroški energije za podjetje v letu 2022, ki naj bi se prepolovili (alternativa: podvojitev stroškov energije v letu 2021). Od tega se 30 % financira pavšalno po stopnjah. Višina subvencije znaša najmanj 300 evrov (to ustreza 2.000 evrov stroškov energije) in največ 1.800 evrov (pri 12.000 evrov stroškov energije).

Vir:
Dodatne informacije:

Slovenska gospodarska zveza
e-mail: office@sgz.at

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini