Gospodarske novice, september 2022

 

Javno posvetovanje o pravilih za ocenjevanje državnih poroštev za posojila

Evropska komisija prek javnega posvetovanja do 21. novembra zbira mnenja in predloge o pravilih za ocenjevanje državnih poroštev za posojila. 

Več: Posvetovanje
 

Objavljeni sta poročili o pregledu neposrednih tujih naložb in o uredbi o nadzoru izvoza

Evropska komisija je leta 2021 analizirala več kot 400 neposrednih tujih naložb v EU. Ugotovitve je objavila v poročilih o pregledu neposrednih tujih naložb in o uredbi o nadzoru izvoza.

Več:  

Nova pravila za reciklirano plastiko, ki se uporablja v prehranskem sektorju

Evropska komisija je sprejela uredbo, v kateri je določila nova pravila, da bi reciklirano plastiko lahko varno uporabljali v embalaži za živila v EU. Predvideno je, da bo uredba začela veljati oktobra letos. 

Več: Spletna stran z informacijami o novih pravilih
 

Predlog za prepoved izdelkov, narejenih s prisilnim delom, na trgu EU

Evropska komisija je predlagala prepoved izdelkov, narejenih s prisilnim delom, na trgu EU. Predlog zajema izdelke, proizvedene v EU za domačo potrošnjo in izvoz, pa tudi uvoženo blago. Evropska komisija je napovedala, da bo v 18 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe izdala tudi smernice.

Več: Predlog uredbe
 

Nova pravila o ustreznih minimalnih plačah

Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli novo zakonodajo o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji. Nova direktiva bo veljala za vse delavce v EU, ki imajo pogodbo o zaposlitvi ali so v zaposlitvenem razmerju. Državam članicam, v katerih je minimalna plača že zaščitena izključno s kolektivnimi pogodbami, ne bo treba uvajati teh pravil ali zagotoviti splošne veljavnosti teh dogovorov.

Več: Resolucija
 

Vabilo za udeležbo na športno-poslovni konferenci »Poslovne priložnosti v Sloveniji«

V okviru evropskega prvenstva za ženske v rokometu bo v Grand hotelu Union v Ljubljani od 2. do 4. novembra športno-poslovna konferenca »Poslovne priložnosti v Sloveniji«. Namen dogodka je povezovanje deležnikov na področju trajnostne transformacije slovenskega gospodarstva. Zastopane teme na dogodku so: Energetika, Trajnostni razvoj, Nove tehnologije, Ekologija, Finančni sektor ter Blockchain tehnologije v bančništvu in financah. Posebej bo poudarjeno področje povezovanja športa in gospodarstva ter krepitev vloge žensk. Prijave za udeležbo so že odprte.

Več: Spletna stran konference
 

Slovenija je na 11. mestu indeksa digitalnega gospodarstva in družbe

Finska, Danska, Nizozemska in Švedska so najnaprednejša digitalna gospodarstva v EU. Slovenija je v splošni razvrstitvi na 11. mestu. To izhaja iz rezultatov indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022, ki jih je objavila Evropska komisija.

Več: Rezultati
 

Evropska komisija je odobrila slovensko shemo za podporo pridelovalcem kmetijskih pridelkov

Evropska komisija je odobrila 2,1 milijona evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo primarnim pridelovalcem kmetijskih pridelkov, ki so jih prizadele posledice ruske agresije na Ukrajino. Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev krila del dodatnih stroškov, ki so jih upravičenci ob trenutni geopolitični krizi imeli zaradi zvišanja cen energije, živalske hrane, goriva in drugih surovin.

Več: Sklep o odobritvi sheme
 

Smernice o uporabi očiščene komunalne odpadne vode za namakanje v kmetijstvu

Evropska komisija je objavila smernice o ponovni uporabi očiščene komunalne odpadne vode za namakanje v kmetijstvu. Uredba o ponovni uporabi vode, na katero se nanašajo smernice in ki se bo uporabljala od junija 2023, določa minimalne zahteve glede kakovosti vode, obvladovanja tveganja in spremljanja, vse z namenom, da je ponovna uporaba vode varna. 

Več:Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: bostjan.sinkovec@sbra.be

 

Preberite tudi:

Priložnosti na belgijskem trgu