Poročilo: Predstavitev in primerjava pogojev poslovanja v Sloveniji in na Hrvaškem

 

Priložnosti na področju upravljanja z odpadnimi vodami, prometne infrastrukture, gradbeništva, digitalizacije


V sredo, 6. aprila 2022, smo v SLO CRO Poslovnem klubu preko spletne platforme Zoom organizirali online predstavitev primerjave in pogojev poslovanja na Hrvaškem v Sloveniji. Predstavitev je za SLO CRO Poslovni klub pripravila Janja Starc, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice iz Krškega. 

Uvodoma je udeležence predstavitve pozdravila vodja SLO CRO Poslovnega kluba Vesna Vukšinič Zmaić, na kratko predstavila program ter predala besedo Janji Starc in ekonomskemu predstavniku na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, Dušanu Pšeničniku. 

Ekonomski svetovalec je poslušalcem najprej predstavil makroekonomske kazalce obeh držav ter nadaljeval z zunanjo trgovino. Slovenija je Hrvaški od lanskega leta prva izvozna partnerica in tretja uvozna partnerica. Dušan Pšeničnik je dejal, da sta državi v letu 2021 dosegli 5,56 milijard EUR blagovne menjave, medtem ko so priložnosti in izzivi za naložbe na vseh področjih, še posebej tistih, kjer so ponujena črpanja evropskih sredstev, in sicer na področju upravljanja z odpadnimi vodami, prometne infrastrukture, gradbeništva, digitalizacije ... vsaka nadaljnja gospodarska dejavnost pa bo še lažja, ko bo Hrvaška vstopila v evrsko monetarno območje. Dušan Pšeničnik je zaključil s predstavitvijo dela ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu in vseh možnostih sodelovanja in pomoči. 

V nadaljevanju je besedo prevzela Janje Starc in več kot eno uro namenila primerjavi pogojev poslovanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavila je vrste obrti v obeh državah, pogoje za odpiranje podjetij za različne vrste pravnih oseb, gospodarskih družb tako na eni kot drugi strani, zastopništva, tehnične pogoje, gostinske pogoje, uporabna dovoljenja, davčne sisteme, stopnje dohodnine, različne vrste obdavčitev, razliko v davčnih blagajnah, višinah plač.

Drugi del predstavitve je vseboval informacije o pogojih opravljanja dela na Hrvaškem: kako pridobiti davčno številko, ID za DDV in kako obračunati DDV. Slišali smo vse o prijavi dela za tujce, napotene delavce in kakšne so globe v primeru neupoštevanja teh pogojev. Podrobneje je bila predstavljena gradbena in gostinska dejavnost. Poslušalci iz Hrvaške so izvedeli, kakšni so pogoji opravljanja dela v Sloveniji, pogoji za napotene delavce, s tem povezane pravice in da je potrebna pozornost na možnosti kontrole inšpekcije.

Ob zaključku so poslušalci postavili tudi vprašanja, obveščeni pa so bili tudi o slovenskih podpornih institucijah na Hrvaškem, kjer je Starčeva  povabila, da se za morebitna vprašanja obrnejo na SLO CRO Poslovni klub, Veleposlaništvo in seveda direktno nanjo na OOZS Krško. 

Odzivi poslušalcev na izčrpno predstavitev so bili zelo pozitivni. 

Dodatne informacije: poslovniklub@slo-cro-klub.hr 

Preberite tudi:


Prodaja na Hrvaško

Gospodarske panoge Hrvaške