Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - gospodarske novice

 

Evropska komisija je predstavila novo strategijo za standardizacijo

Evropska komisija je predstavila novo strategijo za standardizacijo, katere namen je okrepiti svetovno konkurenčnost EU, hkrati pa omogočiti zeleno in digitalno gospodarstvo ter v tehnološke aplikacije vpeti demokratične vrednote. 

Več:  

Posvetovanje o inovativnih rešitvah za drone za spremljanje kmetijstva in ribištva

Andaluzijska agencija za upravljanje kmetijstva in ribištva vabi udeležence na trgu, da se udeležijo odprtega tržnega posvetovanja za prihodnje predkomercialno javno naročilo o inovativnih rešitvah za drone za spremljanje kmetijstva in ribištva. Odprto tržno posvetovanje organizira v obliki delavnice (17. februarja v Malagi) in spletnega vprašalnika, ki ga je treba izpolniti do 31. marca 2022.

Več:  

Objavljeni so novi podatki o likvidnosti obveznic

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil nove podatke o obveznicah, po katerih trenutno za 513 likvidnih obveznic veljajo zahteve preglednosti MiFID II.

Več:  

Evropska komisija predlaga evropski akt o čipih

Evropska komisija je pripravila predlog za evropski akt o čipih, ki naj bi zagotovil, da bo EU imela potrebna orodja, spretnosti in tehnološke zmogljivosti, da bo lahko zagotovila oskrbo s polprevodniki. Hkrati je objavila tudi ciljno usmerjen vprašalnik za deležnike, da bi zbrala informacije o sedanjem in prihodnjem povpraševanju po čipih in rezinah. Odgovori iz tega vprašalnika naj bi pomagali bolje razumeti, kako pomanjkanje čipov vpliva na evropsko industrijo.

Več:  

Sodba glede premestitve invalidnega delavca na drugo delovno mesto

Invalidni delavec, vključno s tistim, ki opravlja poskusno dobo v okviru zaposlitve, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni zmožen opravljati bistvenih nalog delovnega mesta, ki ga zaseda, je lahko upravičen do razporeditve na drugo delovno mesto, za katero je ustrezno usposobljen, zmožen in na razpolago, vendar pa tak ukrep ne sme nesorazmerno obremeniti delodajalca, je presodilo Sodišče EU.

Več:  

Evropska komisija je podjetja pozvala k prostovoljni zavezi o trajnostni potrošnji

Da bi podjetja spodbudila k promoviranju bolj trajnostnih izdelkov in storitev je Evropska komisija pozvala podjetja k prostovoljni zavezi o trajnostni potrošnji.

Več:  

Javno posvetovanje o pregledu direktive o paketnem potovanju

Evropska komisija prek javnega posvetovanja do 10. maja 2022 zbira mnenja in predloge o direktivi o paketnem potovanju. Zbrati želi mnenja in predloge, kako bi lahko direktiva še naprej zagotavljala varstvo potrošnikov za potnike v vseh okoliščinah, tudi v kriznih obdobjih. 

Več:  

Predlog za izboljšanje odpornosti skladov denarnega trga

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predlaga reforme, za katere ocenjuje, da lahko pripomorejo k izboljšanju odpornosti skladov denarnega trga. 

Več:  

Pravila o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti strupenim snovem

Evropski parlament je potrdil spremembe direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu.

Več:  

EU bo letos podelila prve ekološke nagrade

EU bo letos podelila prve ekološke nagrade, ki so predvidene kot priznanja za odličnost v celotni ekološki vrednostni verigi ter za nagrajevanje najboljših in najbolj inovativnih akterjev v ekološki pridelavi v EU. Prijave bodo odprte od 25. marca do 8. junija 2022. Podelili bodo osem nagrad v sedmih kategorijah, med drugim za najboljšo ekološko kmetovalko, najboljšega ekološkega kmeta, najboljšo ekološko regijo, najboljše ekološko mesto, najboljše ekološko bio okrožje, najboljše ekološko malo in srednje podjetje, najboljšega prodajalca ekoloških živil na drobno in najboljšo ekološko restavracijo. 

Več:

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be