Projekt Lidar – mednarodna raziskava potresnega vira pri Petrinji


SLO CRO Poslovni klub je v torek, 29. 6. 2021, u hotelu Esplanade u Zagrebu,  predstavil temo z naslovom Proučavanje potresa u Petrinji kot doprinos bodoči seizmološki varnosti. Klub je s podporo Javne agencije Spirit Slovenia namreč finančno podprl skeniranje zemljine skorje s tehnologijo Lidar, ki jo je opravil Geološki Zavod Slovenije. 

Datum dogodka ni naključen – minilo je natanko pol leta po uničujočem potresu v Petrinji, ki ga je čutil tudi dobršen del Slovenije. Dogodka se je udeležil minister za gradbeništvo Republike Hrvaške Darko Horvat, temo pa so predstavili strokovnjaki iz Geološkega zavoda Slovenije (GEOZS) in Hrvatskog geološkog instituta (HGI). GEOZS se je nemudoma po Petrinjskem potresu pridružil mednarodnem projektu preučevanja vira potresa. Zaradi težke dostopnosti potresnega območja, posejanega z minami, HGI ni mogel opravljati terenske raziskave potresnega vira, zato je GEOZS območje potresa posnel s sistemom Lidar.

Lidar – je kratica Light Detection and Ranging za skener/kamero, ki z laserskimi žarki pregleduje in kvalificira zemeljsko površje in tako odkriva zelo natančne spremembe. S pomočjo arhiva podatkov, zbranih skozi desetletja raziskav, se izdelajo napovedi najverjetnejšega premikanja tal.

 V Sloveniji sistem že leta uporabljajo za preverjanje geoloških sprememb površja. Geološki zavod Slovenije se je torej takoj po potresu v Petrinji pridružil mednarodni raziskavi potresnega vira na tej lokaciji. Raziskave imajo visoko znanstveno vrednost, nenazadnje pa smo za rezultate zainteresirani tudi zato, ker bližnji potresni viri na Hrvaškem neposredno vplivajo na potresno nevarnost v Sloveniji. Petrinjski potresni vir je vključen v nov model potresne nevarnosti Slovenije, ki bo izšel letos. Rezultat raziskave je tudi v gospodarskem interesu. Sistem Lidar omogoča tudi natančno preverjanje lokacij za varno gradnjo objektov. Predavatelji iz HGI in GEOZS so opozorili, da je največjo varnost zgotavljajo protipotresna gradnja in prepoved gradnje na potresno nevarnih področjih. Največji dokaz o tem, kaj pomeni varna gradnja, so stavbe, ki so grajene potresno varno in so ostale v potresu nepoškodovane. 

Minister za gradbeništvi in prostorsko ureditev Darko Horvat, katerega resor je neposredno vpet v popotresno obnovo prizadetih hrvaških mest, je v svojem govoru podaril  pomembnost meddržavnega sodelovanja akademske, gospodarske in institucionalne skupnosti, s ciljem kakovostne in hitrejše  izvedbe različnih projektov.

Dogodka se je udeležilo petdeset članov SLO CRO Poslovnega kluba in zainteresiranih posameznikov. Pripravila:
Vesna Vukšinič Zmaić
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr