Vstop v Italijo možen tudi za prebolevnike in cepljene

 
Minister za zdravje Speranza je določil (v primeru, da ni vidnih znakov okuženosti s Covid-19) da mora kdorkoli prihaja iz držav iz seznama C priloge 20 uredbe DPCM z dne 2. marca 2021 in prehaja državno mejo ter vstopa na italijansko ozemlje prevozniku oz. kontrolnim organom predložiti eno izmed sledečih “zelenih potrdil”, ki jih izdajo pristojni organi v eni izmed državah članicah EU:
 
 • potrdilo o opravljenem celotnem ciklu cepljenja (enem ali dveh odmerkih), ki je staro najmanj 14 dni;
 • potrjena prebolelost od Covid-19 in prenehanje predvidene izolacije oz. karantene;
 • izveden hiter antigenski ali molekularni PCR test z negativnim izvidom, ki ni starejši od 48 ur.

Potrdila morajo biti izdana v papirnati ali elektronski obliki vsaj v enem izmed sledečih jezikov: italijanščina, angleščina, francoščina ali španščina.
 
Še vedno veljajo izjeme, katerim ni potrebno predložiti eno izmed prej omenjenih potrdil in so navedene v 7. odstavku 51.člena, črke a, b, c, f, g, l, m, n, o uredbe DPCM z dne 2. marca 2021.
 
Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa:
 
 • posadke in osebje tovornih vozil in prevoznih sredstev
 • kdorkoli vstopa v Italijo za ne več kot 120 ur zaradi delovnih, zdravstvenih obveznosti ali nujnosti
 • kdor prehaja mejo z Vatikanom ali San Marinom
 • kdor je v tranzitu čez italijansko ozemlje (največ 36 ur)
 • čezmejni delavci
 • osebje podjetij s sedežem ali podružnico v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja v tujini v manj kot 120 urah
 • osebje Evropske Unije, mednarodnih organizacij ali diplomati, policija, gasilci in vojaki
 • dijaki in študentje, ki opravljajo svoj študij v tujini in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vračajo v Italijo.

Več informacij:
Slovensko deželno gospodarsko združenje