Subvencije CATA FJK za obrtna podjetja


Od 22. aprila do 31. oktobra 2021 se odprejo termini za predstavitev vlog za pridobitev nepovratnih prispevkov Dežele Furlanije Julijske krajine za obrtna podjetja za sledeče posege:
  • Investicije novoustanovljenih podjetij;
  • Investicije za izboljšanje delavnic umetnostne in tradicionalne obrti v mestnih in vaških jedrih;
  • Investicije za tehnološko izboljšanje v podjetju (nakup strojev in opreme)
  • Investicije za elektronsko trgovanje
  • Svetovanje za inovacije, kakovost, certifikacijo proizvodov in organizacijske spremembe
  • Prispevek za nastop na sejmih in drugih komercialnih manifestacijah
  • Prispevek obrtnim mikro-podjetjem, ki so imela pasivne bančne obresti v letu 2020.
 
Pomembna novost
Velika novost letošnjega razpisa je ta, da je treba prej opraviti investicijo, šele potem pa predložiti prošnjo in istočasno predstaviti končni obračun. Predviden je torej ravno obratni sistem kot doslej, ko je bilo najprej treba najprej prestaviti prošnjo na osnovi predračunov, nato pa opraviti nakup oz. predvidena dela.  

Tak sistem je bil prej predviden samo za pasivne obresti in nastop na sejmih (točki 6 in 7), sedaj pa je postal pravilo za vse prispevke v korist obrtnikov, ki jih upravlja ustanova CATA. Upravičeni stroški so lahko vezani na fakture izdane od 1.januarja 2020 dalje, ki morajo biti poravnane najkasneje na dan predložitve prošnje.

Z izjemo te bistvene spremembe v postopku je pravilnik imel malo drugih sprememb, tako da ostajajo pogoji olajšav povsem enaki v primerjavi s prejšnjimi leti (višina prispevka, maksimalni strošek itd.).

Prošnje je treba predstaviti preko certificirane elektronske pošte (PEC), podjetje pa mora imeti tudi t.i. elektronski podpis. Predviden je kronološki vrstni red: kdor prej predstavi ima večjo možnost prejema sredstev.

Vsi posegi so podvržen pravilu “de minimis” in so združljivi z jamstvi, ki jih nudijo konzorciji Confidi.

Več informacij 

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it