Vstop v Italijo: pravila, ki veljajo do 6. aprila 2021


Pravila, ki veljajo za vstop na italijansko ozemlje, določa trenutno veljavna italijanska zakonodaja (uredba DPCM z dne 2. marca 2021), ki velja od 6. marca do 6. aprila 2021.

Vstop je dovoljen osebam brez simptomov, ki predložijo negativni molekularni ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. V primeru, da test ni bil opravljen, bo oseba napotena v predhodno izolacijo in zdravstveni nadzor.

Obveznost samoizjave pri vstopu na državno ozemlje in predhodno pošiljanje sporočila zdravstveni ustanovi

S seboj je potrebno imeti samoizjavo za vstop v Italijo, ki jo predstavimo kontrolnim organom (ob izjavi za premike po državi v predvidenih oz. dovoljenih primerih), teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi (pokrajina vstopa na italijansko ozemlje) pa je potrebno predhodno preko elektronske pošte sporočiti pristojni zdravstveni ustanovi svoj vstop v Italijo s predložitvijo tozadevnega obrazca.

Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa
  • posadke in osebje tovornih vozil in prevoznih sredstev
  • kdorkoli vstopa v Italijo za ne več kot 120 ur zaradi delovnih, zdravstvenih obveznosti ali nujnosti
  • kdor je v tranzitu čez italijansko ozemlje (največ 36 ur)
  • državljani in rezidenti na območjih označenih v seznamih A, B, C, D, ki prihajajo v Italijo zaradi službenih obveznosti. V primeru, da je oseba prebivala ali bila v tranzitu skozi eno izmed držav v seznamu C, je predložitev negativnega testa vsekakor potrebna
  • zdravstveno osebje
  • čezmejni delavci
  • osebje podjetij s sedežem ali podružnico v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja v tujini v manj kot 120 urah
  • osebje Evropske Unije, mednarodnih organizacij ali diplomati, policija, gasilci in vojaki
  • dijaki in študentje, ki opravljajo svoj študij v tujini in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vračajo v Italijo
  • potniki letov “Covid-tested”.

V primeru čezmejnih delavcev, učencev in študentov je potrebno obrazec o vstopu na nacionalno ozemlje poslati Zdravstveni ustanovi samo enkrat. V polje za datum prihoda v Italijo je treba preprosto vnesti besedo: transfrontaliero (čezmejni).

Za delavce, ki ne spadajo v zgornjo definicijo čezmejnih delavcev, so pa zaobjeti med naštetimi izjemami, je mogoče poslati individualni in tedenski prospekt za vstop v Italijo.

Ta dokument je potreben, da se lahko sledi osebam, ki potujejo po Italiji, in da se – če ena od teh razvije simptome in je pozitivna za COVID-19, zgodaj in natančno identificira vse osebe, s katerimi je prišla v stik.

Individualni prospekt je lahko excel list ali pdf datoteka, ki navaja vse predvidene vstope na nacionalno ozemlje osebja v cestnem prevozu in drugo osebje, ki potuje; zato so potrebni osebni podatki posameznika (ime, priimek in datum rojstva, skupaj z davčno številko), vsi datumi vstopa na italijansko ozemlje (tudi z navedbo vstopne točke), registrska tablica vozila, ki se uporablja za potovanje, in predvidena pot. Zdravstveni ustanovi se ga po elektronski pošti pošlje skupno z izjavo za vstop v Italijo.

Vsem, ki nameravajo vstopati na italijansko ozemlje svetujemo, da izpolnijo spletni informativni vprašalnik, ki je dostopen tudi v angleškem jeziku na spletni strani Ministrstva za Zunanje zadeve na sledeči povezavi: infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html.

Več informacij o prehajanju meje Slovenijo in Italijo

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it