Uredba o podporah: ukrepi za podjetja


Ministrski svet je odobril besedilo uredbe o podpori tz. “Decreto Sostegni“, ki je bila objavljena v Uradnem Listu. Objavljamo povzetek glavnih novosti in ukrepov.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so predvidena za subjekte, ki opravljati gospodarske, obrtne ali druge poklicne dejavnosti oz. ustvarjajo kmetijski dohodek.

Prispevek je pogojen s povprečnim mesečnim prometom in iztržki v letu 2020, ki je vsaj 30 % nižji od povprečnega mesečnega zneska prometa in iztržkov za leto 2019.

Državna administracija je dne 23.3.2021 objavila tudi določbo št. 77923 in pojasnila, da je treba povprečni mesečni znesek določiti tako, da se letni znesek (2020 in 2019) deli s številom mesecev, v katerih se je dejavnost izvajala.

Subjekti, ki so leta 2019 odprli podjetje, bodo upravičeni do prispevka, tudi če promet ni bil deležen predvidenega znižanja.

Prispevek se izračuna tako, da se na razliko med povprečnim mesečnim prometom v letih 2020 in 2019 (za tiste, ki so odprli podjetje v letu 2019, se zabeležijo meseci po aktiviranju) uporabi odstotek, ki se določi na naslednji način:
  • 60 %, če prihodki in honorarji za leto 2019 (natančneje prihodki iz drugega davčnega obdobja pred tistim v veljavi na dan začetka veljavnosti odloka) ne presegajo 100.000 EUR,
  • 50 %, če so prihodki in prejemki za leto 2019 višji od 100.000 EUR, vendar ne višji kot 400.000 EUR,
  • 40 %, če prihodki in prejemki leta 2019 presegajo 400.000 EUR, vendar ne presegajo 1 milijona EUR,
  • 30 %, če prihodki in prejemki leta 2019 presegajo 1 milijon EUR in do 5 milijonov EUR,
  • 20 %, če prihodki ali prejemki leta 2019 presegajo 5 milijonov in do 10 milijonov evrov.

V vsakem primeru se prizna najmanjši znesek 1.000 EUR za fizične osebe in 2.000 EUR za subjekte, ki niso fizične osebe. Najvišji predvideni znesek znaša 150.000 evrov.

Prispevek se lahko po nepreklicni izbiri davčnega zavezanca v celoti prizna v obliki davčnega kredita.

Finančna uprava dne 23.3.2021 izdala svojo določbo. Dokument št. 77923 opisuje načine, po katerih je treba vloge za nepovratna sredstva posredovati pristojnemu uradu. Vloge je treba Agenciji za prihodke posredovati izključno v elektronski obliki. Za več podrobnosti uporabnike prosimo, da se na spletno stran Agencije za prihodke povežejo s pomočjo naslednje povezave.

Prispevki za dejavnosti s sedežem v nakupovalnih središčih

Ukinjena je določba členov 1, odstavka 14-bis in -14-ter, zakonskega odloka 137/2020, ki je v letu 2021 predvideval razveljavitev prispevka v korist podjetjem z operativnim sedežem v nakupovalnih središčih in podjetjem na področju industrijske proizvodnje v sektorju hrane in pijače.

Nepovratna sredstva za dejavnosti v občinah z verskimi središči

Spremenjen je bil člen 59 zakonske uredbe 104/2020 o nepovratnih sredstvih za gospodarske in komercialne dejavnosti v središčih zgodovinskega pomena. S temi spremembami so prispevki rezervirani za dejavnosti v občinah z verskimi svetišči, če prebivalstvo presega 10.000 prebivalcev.

Podporni ukrepi za gorate občine na smučarskih območjih

Ustanovljen je bil sklad, namenjen Deželam in Avtonomnima Pokrajinama Trento in Bolzano, z dodelitvijo nepovratnih sredstev v korist tistim, ki opravljajo gospodarske dejavnosti v goratih občinah v smučarskih območjih.

Več informacij je na voljo na spletni strani Slovenskega Deželnega Gospodarskega Združenja.