Evropska komisija je predstavila načrt za socialno Evropo


Krovne cilje EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi bili doseženi do leta 2030, je Evropska komisija predložila v načrtu za socialno Evropo.
 
Več: Sporočilo Evropske komisije s povezavo na načrt

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be