Izboljšanje delovnih pogojev za ljudi, ki delajo prek digitalnih delovnih platform


Evropska komisija je začela prvo fazo posvetovanja z evropskimi socialnimi partnerji o izboljšanju delovnih pogojev za ljudi, ki delajo prek digitalnih delovnih platform. Namen prve faze posvetovanja s socialnimi partnerji je zbrati mnenja evropskih socialnih partnerjev o potrebi po morebitnih ukrepih EU. Posvetovanje bo trajalo najmanj šest tednov.
 
Več: Sporočilo s povezavo na posvetovanje

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be