Gostinska dejavnost v oranžnih območjih


Gostinska dejavnost je v oranžnih območjih prekinjena. V oranžnih območjih, kot predvideva veljavna zakonodaja (člen 37 uredbe DPCM 02.03.2021), so gostinske dejavnosti, razen tistih, ki delujejo vzdolž avtocest, bolnišnic, pristanišč, terminalov ter menz in stalnega cateringa po pogodbi, prekinjene.

Dovoljena pa je dostava na dom brez omejitve urnika ter od 5.00 do 22.00 tudi prevzem v samem lokalu. V hotelih so gostinske storitve dovoljene brez časovnih omejitev, vendar samo za goste, ki so v hotelih nastanjeni. Če nastanitveni in hotelski objekti nimajo lastne gostinske storitve, so pa sklenili sporazume z zunanjimi restavracijami, lahko nudenje obrokov v okviru obstoječega sporazuma še naprej zagotavlja preko dostave ali prevzema.

Ista pravila veljajo tudi za gostinske dejavnosti, ki zagotavljajo prehrano osebju podjetij s katerim imajo sklenjen dogovor. Tudi v tem primeru lahko nudenje obrokov še naprej zagotavljajo preko dostave ali prevzema.
 
Nudenje hrane v gostinskem obratu – IZJEME
Le v primeru dogovora med gostincem in podjetjem, katerega osebje iz objektivnih razlogov sicer nima možnosti prehranjevanja v zaprtem ali kako drugače zaščitenem prostoru (osebje gradbišč, cestnih delavcev, trgovskih potnikov ipd.), lahko gostinska storitev poteka v obratu ob upoštevanju  protokolov in smernic za preprečevanje ali omejevanje okužbe s Covid-19. Gostinec mora voditi seznam oseb, ki jim v lokalu nudi obroke, in ga v primeru kontrole takoj izročiti nadzornim organom.

Predlog osnutka pogodbe, ki jo lahko gostinci uporabijo izključno v zadnjem od navedenih primerov (nudenje hrane v obratu): Convenzione somministrazione pasti zona arancione (word)

Več informacij:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje