Stopnja brezposelnosti v Srbiji konec lanskega leta 9,9 %


V zadnjem četrtletju leta 2020 je bilo v Srbiji 321.000 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti pa je bila 9,9-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2019, je sporočil Republiški zavod za statistiko Srbije (RZS). V zadnjem četrtletju lani je bila stopnja zaposlenosti v Srbiji 49,7-odstotna, po evidencah pa je bilo 2.920.900 zaposlenih, je pokazala raziskava o delovni sili.

Medletno upadanje števila zaposlenih je 17.400, medletno povečanje števila brezposelnih pa 6.900, je bilo objavljeno na spletni strani RZS.
Raziskava je pokazala, da je prišlo do zmanjšanja neuradne zaposlenosti predvsem v kmetijstvu, medtem ko je bila največja rast formalne zaposlenosti zabeležena v sektorju informiranja in komuniciranja ter predelovalne dejavnosti.

Po podatkih RZS je število zaposlenih oseb z najnižjo izobrazbo upadlo za 30.900, število zaposlenih s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo pa se je povečalo za 13.500. Zaposlenost prebivalstva, starega od 15 do 34 let, se je zmanjšala za 39.200, pri starejših od 35 let pa se je povečala za 21.800.

Največje povečanje zaposlenosti za 16.400 in zmanjšanje brezposelnosti za 3.600 sta zabeležili pokrajini Šumadija in Zahodna Srbija, medtem ko je v regiji Južne in Vzhodne Srbije istočasno prišlo do zmanjšanja zaposlenosti za 12.100 in brezposelnosti za 6.100. V beograjski pokrajini so zabeležili največji padec zaposlenosti za 18.000 in največje povečanje brezposelnosti za 9.800, v pokrajini Vojvodina se je zaposlenost zmanjšala za 3.600, brezposelnost pa povečala za 6.800.

V populaciji mladih, starih od 15 do 24 let, se je medletna zaposlenost zmanjšala za 11.800, predvsem med ženskami za 11.100. V zadnjem četrtletju 2020 se je v primerjavi s tretjim četrtletjem istega leta v populaciji starih 15 let in več zaposlenost zmanjšala za 15.700, neaktivnost pa za 20.900, brezposelnost pa se je povečala za 29.000.

Največji upad zaposlenosti je bil zabeležen v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za 24.600 in gradbeništvu za 17.100, kar je bilo posledica zmanjšanja obsega kmetijskih in gradbenih del v zimskih mesecih.

Raziskave tudi kažejo, da je delo od doma v četrtem četrtletju 2020 predstavljalo 9,2 %, kar je 0,1 odstotne točke manj kot v tretjem četrtletju lani in 0,5 odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2019.

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs