Vstop v Italijo: posodobitev seznama držav


Minister za zdravje je podpisal novo odločbo, ki velja do 15. oktobra za vstop na italijansko ozemlje za osebe, ki prihajajo iz tujine.

Odločba potrjuje pravila (www.sdgz.it/povratek-v-italijo-iz-tujine-novosti-od-1-oktobra-2020/) za osebe, ki prihajo iz določenih držav in spreminja ta seznam. Za osebe, ki prihajo iz teh območih je predvideno obvezno:

  • testiranje z brisom na Covid-19 (ali v 72 urah pred vstopom v državo, ali testiranje ob vstopu in obvezna fiduciarna izolacija do prejema negativnega izida)
  • sporočilo teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi
  • obveščanje odgovornih institucij v primeru pojava simptomov Covid-19


Primer izjave

IZJEME
Obveznosti iz točk 1 in 2 so izvzeti (kot predvideno v členu 6, odst.6, črki a) in b) ter odst. 7 uredbe DPCM z dne 7. avgusta in njenih kasnejših sprememb: posadke prevoznih sredstev in osebje ter tranziti (max 36 ur) oz. kratkotrajno bivanje v Italiji za namene dela, zdravja, nujnosti (max 120 ur), čezmejnim delavcem, osebju podjetij s pravnim sedežem v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja (max 120 ur), študentom, ki obiskujejo univerzo v državi, kjer nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.

SEZNAM DRŽAV
Nov seznam vključuje sledeče države:

  • Belgija
  • Francija
  • Nizozemska
  • Velika Britanija
  • Češka
  • Španija.

Iz seznama so bile trenutno izločene: Hrvaška, Malta in Grčija.

Podrobnosti si lahko preberete v odločbi.

Več

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it