Subvencije dežele FJK za podjetja: sprememba seznama upravičenih dejavnosti


Dežela FJK je odobrila razširitev seznama kod dejavnosti, ki so upravičene do nepovratnih prispevkov za kritje škode (upad prometa), ki jih je povzročila epidemija Covid-19.

Glede na prejšnjo izvedbo so bile dodane nekatere dejavnosti, pod pogojem, da so slednje tudi prisotne v rednem izpisu iz registra podjetij in da imajo upravičenci sedež v deželi FJK, iz seznama pa so bile tudi črtane nekatere kategorije.

Vsak upravičenec lahko predstavi le eno vlogo, subvencija pa gre od 500€ do 4.000€, odvisno od gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja podjetje.

Razpis se zapre 15. julija 2020.

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it