Tržne poti, distribucija


Luksemburg je država z najvišjim BDP per capita na svetu. H temu prispevajo medsebojno prepleteni razlogi, med katerimi so majhnost in pozicija države, učinkovita vladavina, mir, stabilno politično, socialno in ekonomsko okolje, spodbujanje razvoja sicer sofisticiranega postindustrijsko tehnološko usmerjenega storitvenega gospodarstva (predvsem jeklo, finančni sektor ter tehnološki sektor), privlačnost trga za tuje investicije, zelo napredna komunikacijska infrastruktura. Hkrati Luksemburg slovi kot poslovno prijazna država z nizkimi davki za podjetja, stabilno delovno silo ter vlado, ki spodbuja naložbe.

Skoraj polovica delovne sile je tujih državljanov, večina Francozov, približno pol manj Belgijcev in Nemcev, sicer pa je malo manj kot polovica državljanov naturaliziranih.

V Luxembourgu so prisotni ArcelorMittal (vodilni proizvajalec jekla na svetu), SES (največje satelitsko podjetje na svetu), CARGOLUX (največja tovorna letalska družba v Evropi) in RTL Group (glavni vseevropski oddajnik).
Luksemburg je sedež podjetjem kot so Guardian Industries Corp., Amazon, Millicom, Paypal, Apple iTunes, Rakuten, DuPont Teijin Films, Fanuc Robotics, Skype in Delphi.

Kot  "vstopna točka za Evropo" je Luksemburg v središču evropskega odločanja ter omogoča hitro in učinkovito preoblikovanje EU direktiv v prakso. Zato privablja ključnih igralce, ki so se odločili preseliti sedež  poslovanja v Luksemburg. 

 

Tržno komuniciranje, promocija


Za tržno komuniciranje se uporabljajo tako tiskani kot elektronski mediji. Veliko je tudi oglaševanja na prostem (jumbo plakati ob večjih prometnicah in svetlobne vitrine v urbanih središčih). 

Promocija t.j. konstantna prisotnost je ključnega pomena za uspešno prodajo na luksemburškem trgu. Udeležba na sejmih, konferencah, poslovnih zajtrkih – ki so večinoma sektorsko obarvani - lahko pripomore pri navezovanju stikov z primernimi partnerji.

V Luksemburgu so interesna združenja zelo aktivna in vplivna npr. Space Cluster, IT Cluster, prav tako inšituti ter ostale, vladne organizacije.

Najpomembnejši letni dogodki so: Vakanz, ICT Spring, Internet Days, ALFI Spring Conference, Space Forum & Exhibition, 


Plačevanje


Luksemburška nacionalna valuta je EUR.

koraj povsod se lahko plačuje s kreditnimi karticami, kot npr. z American Express, Visa in Mastercard/Eurocard. Večina avtomatskih bančnih terminalov je na voljo 24/7.  Banke nimajo standardnega delovnega časa, večina od njih je odprta od ponedeljka do petka med 9. uro zjutraj in 16.30 uro popoldne. Nekatere so odprte tudi ob sobotah.


Transport


Uporablja se cestni prevoz, železniški promet ter letalski promet. CARGOLUX je največja tovorna letalska družba v Evropi s floto sodobnih Boeing 747-400 in 747-8. V mestu Luksemburgu pa se pospešeno gradi tramvajsko omrežje, prvi tramvaj naj bi pričel z delovanjem v septembru 2017.
Taksiji so v Luksemburgu dragi, priporočamo najem avtomobila. Bencin je v Luksemburgu izredno poceni.

Poglejte si tudi:
  • Obdavčitev podjetij v Luksemburgu
  • Ogranizacijske oblike družb v Luksemburgu