• Selitev sedeža podjetja v Luksemburg: Ministry of the Economy, 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Tel.: +352 26 20 27 68, gospod Christian Ginter
  • Gospodarska zbornica Luksemburg, 7 r. Alcide de Gasperi – Kirchberg, 2981 Luksemburg, gospa Edith Stein, svetovalka za Slovenijo, Tel.: (+352) 42 39 39 – 482, E-pošta: edith.stein@cc.lu Spletna stran: www.cc.lu
  • Luxembourg for Business (LfB), 19-21, Boulevard Royal,  L-2449 Luksemburg, E-pošta: info@luxembourgforbusiness.lu Spletna stran: http://www.luxembourgforbusiness.lu/en
  • Luxembourg for Business (LfB), inciativa Ministrstva za gospodarstvo in mednarodno trgovino, Ministrstva za mala in srednja podjetja in turizem, Gospodarske zbornice, the Office du Ducroire, urada za javno bančništvo (SNCI), Obrtne zbornice in luksemburškega poslovnega združenja FEDIL. Namenjena je vsem, ki želijo pridobiti kontakte in koristne informacije o poslovanju v državi ter napovednike dogodkov.
  • Veleposlaništvo Republike Slovenije Bruselj (pristojno za Luksemburg), Rue du commerce 44, 1000 Bruselj, Belgija, Telefon: (+) 32 2 213 63 37, Faks: (+) 32 2 213 64 29, E-pošta: vbr@gov.si Dežurna številka: (+) 32 494 336 396