Obrambno-energetska skupnost EU zaključuje tretjo fazo posvetovanj z novimi predlogi



Forum za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju (CF SEDSS) je zaključil tretjo fazo posvetovanj. S pobudami za izboljšanje energetske učinkovitosti v vojski, pilotnimi projekti za optimizacijo rabe energije v stavbah in prizadevanji za elektrifikacijo prometa v obrambnih objektih je bilo v tretji fazi oblikovanih več kot 30 projektnih zamisli in 15 raziskovalnih študij. Pobude so vključevale tudi vključevanje tehnologije vodikovega goriva v vojaška vozila in spodbujanje sprememb vojaškega vedenja med vojaškim osebjem.

Evropska obrambna agencija (EDA) in Generalni direktorat Komisije za energijo (GD ENER) sta 25. aprila 2024 pod okriljem belgijskega predsedstva Sveta Evropske unije organizirala konferenco o razširjanju CF SEDSS III, ki jo je gostilo belgijsko obrambno ministrstvo.

CF SEDSS je pobuda, ki jo financira Komisija in jo upravlja EDA. Gre za največjo evropsko obrambno energetsko skupnost, ki krepi vključenost obrambnega sektorja v energetski prehod. Zdaj bo prešla v četrto fazo, ki bo trajala do leta 2028. Forum se osredotoča na štiri medsebojno povezana področja: energetsko učinkovitost in učinkovitost stavb; obnovljive vire energije; zaščito obrambne kritične energetske infrastrukture ter politiko, raziskave in tehnologijo ter financiranje projektov, povezanih z obrambno energijo.

„Bolj kot kdaj koli prej je ključnega pomena, da v naših obrambnih politikah v celoti uveljavimo duh trajnosti. Podnebne spremembe prav tako opozarjajo na potrebo po diverzifikaciji naših virov energije,“ je na konferenci povedala belgijska ministrica za obrambo Ludivine Dedonder. „Države članice Evropske unije so se v okviru zelenega dogovora zavezale, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost. Obramba ima lahko ključno vlogo, če bo boj proti podnebnim spremembam vključila v svoje dejavnosti in razvila znanja in spretnosti za soočanje z novimi okoljskimi izzivi.“

André Denk, namestnik izvršnega direktorja agencije EDA, je dejal, da bo naslednja faza posvetovalnega foruma ključnega pomena. „Cilja EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, ni mogoče doseči brez sodelovanja obrambnega sektorja - obramba je lahko odgovorna za do 5,5 % vseh svetovnih emisij CO2. Večja energetska trajnost v obrambnem sektorju pomeni tudi manjše stroške, manjšo odvisnost od fosilnih goriv in večjo odpornost.“

Paloma Aba Garrote, direktorica Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), je dejala: „Evropski obrambni in varnostni sektor je ključnega pomena za doseganje ciljev zelenega dogovora EU glede energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije in razogljičenja gospodarstva.“

V tretji fazi je bilo skupaj organiziranih sedem plenarnih konferenc, dve razstavi na kraju samem ter delavnice in priložnostna srečanja. EDA je organizirala prvo namizno vajo CF SEDSS za oceno in ublažitev ranljivosti kritične energetske infrastrukture, povezane z obrambo pred hibridnimi grožnjami.

Ta prizadevanja skupaj podpirajo cilje EU na področju energije in podnebja, kar je bilo poudarjeno z razvojem projekta Symbiosis, ki bo opredelil in odpravil ovire za razvoj obnovljivih virov energije na morju na območjih, ki se uporabljajo ali so rezervirana za sedanje in prihodnje vojaške dejavnosti in namene.

Prispevki foruma so priznani v dokumentih EU na visoki ravni, kot so poročilo o napredku v zvezi z načrtom EU za podnebne spremembe in obrambo, akcijski načrt o vojaški mobilnosti in skupno sporočilo EU o podnebnih spremembah.

Več: Sporočilo EDA


Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini