Glavne aktivnosti

  •    organizacija poslovnih dogodkov, konferenc, usposabljanj in sejemskih nastopov
  •    organizacija poslovnih delegacij in študijskih obiskov
  •    povezovanje slovenskih in kosovskih podjetij
  •    pomoč pri ustanovitvi podjetja
  •    pravno in računovodsko svetovanje
  •    tržne raziskave, analiza stroškov in koristi
  •    študije izvedljivosti
  •    pomoč pri pripravi dokumentacije za opredelitev in pripravo projektov
  •    prevajalske storitve

Kontakti

Bajram Fusha, direktor
Mersine Kokollari B3/13,
10000 Priština, Kosovo
+377(0)44166488 (Kosovo)
+386(0)49141485 (Slovenija)
         info@eac-ks.eu
 Želim brezplačen posvet

Članstvo

Število vseh članov: 118
Število slovenskih podjetij: 18
Število tujih podjetij: 100

Pravna oblika

Poslovni klub je registriran kot društvo.
Vodstvena struktura: upravni odbor, direktor.
Število redno zaposlenih: 2.
 

Novice

7.12.2018

Kosovske carine so priložnost za slovenska izvozna podjetja

Zaradi uvedbe carin na srbske izdelke se pojavlja čedalje večje povpraševanje za nadomestne izdelke na različnih področjih.