Glavne aktivnosti

  • spodbujanje trgovinske izmenjave med Brazilijo in Slovenijo;
  • omogočanje rednih stikov in izmenjave informacij (mreženja) med brazilskimi in slovenskimi podjetji;
  • vzpostavljanje partnerstev s potencialnimi poslovnimi partnerji po javnem ali zasebnem pravu;
  • organizacija in oglaševanje poslovnih dogodkov, delegacij in promocijskih predstavitev;
  • redno obveščanje poslovne javnosti o novostih, zakonodaji in drugih pomembnih točkah, povezanih s slovenskim in brazilskim poslovnim okoljem;
  • svetovanje malim in srednje velikim slovenskim podjetjem, ki se odločajo za vstop na brazilski trg;
  • redno spodbujanje formalnih in neformalnih stikov ter izmenjava informacij med lokalnimi in slovenskimi podjetji in institucijami;
  • redno obveščanje slovenskih podjetij in institucij o spremembah na poslovnem trgu;
  • organizacija strokovnih izobraževanj sodelavcev, predavanj, konferenc, predstavitev gospodarskih skupin, kulturnih in športnih prireditev;
  • sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi združenji s podobnimi dejavnostmi.

Kontakti

Matjaž Cokan, predsednik
R. Dr. Gentil Leite Martins, 1128,
CEP 04648-002, Vila Nova Caledônia, Sao Paulo, Brasil
Želim brezplačen posvet

Članstvo

Število vseh članov: 73
Število slovenskih podjetij: 18
Število tujih podjetij: 35

Pravna oblika

Poslovni klub je registriran kot: neprofitno združenje
Vodstvena struktura: predsednik, podpredsednica in sekretar
Število redno zaposlenih: 0

Novice

17. 11. 2022

Investicijska konferenca o razvoju podjetništva v turizmu

Memorandum o soglasju bi lahko pomenil novo obdobje za turizem tako za Brazilijo kot za Slovenijo.
24. 10. 2022

Slovenia & Brazil Tourism Investment Confernece 2022

Gospodarska zbornica SLOBRAZ bo 10. novembra 2022 organizirala virtualno investicijsko konferenco o razvoju podjetništva v turizmu.
10. 10. 2022

Rio Innovation Week, Rio de Janeiro, 8. - 11. november 2022

Največje tehnološko, inovacijsko in poslovno srečanje v Latinski Ameriki
6. 10. 2022

Slovenska poslovna delegacija v Braziliji

Dogodka se je udeležilo več kot 50 ljudi, med njimi poslovneži iz različnih gospodarskih sektorjev, tako slovenskega kot goiáškega, z namenom spodbujanja dvostranske trgovine med Slovenijo in Goiásom.
4. 10. 2022

Analiza trgovine v Braziliji: Spremembe pri obdavčitvi dohodkov tujih vlagateljev

Trenutno je stopnja davka na dohodek za tujce 15 % za naložbe s stalnim donosom, zakon pa že izvzema naložbe v spremenljive dohodke (delnice) in državne obveznice.