Moskovska gospodarska zbornica je izvolila novega predsednika za gospodarske odnose s Slovenijo


Novi predsednik komisije Moskovske gospodarske zbornice za gospodarsko sodelovanje s Slovenijo je postal Vladimir Putkin.

Komisija za gospodarsko sodelovanje je poseben del Moskovske gospodarske zbornice (MTPP) za navezovanje mednarodnih stikov in podporo zunanjetrgovinskih aktivnosti podjetij, ki so bazirana v Moskvi. Naloge komisije vključujejo tudi promocijo proizvodov na tujih trgih, iskanje zanesljivih partnerjev, informiranje o gospodarskih in pravnih razmerah v tujini in podpiranje tujih investitorjev in partnerjev.

V okviru MTPP danes deluje 40 komisij za prav toliko partnerskih držav po svetu. Putkin je bil na položaj predsednika komisije za sodelovanje s Slovenijo potrjen na rednem oktobrskem zasedanju omenjene gospodarske zbornice.

Vladimir Vasiljevič Putkin je zaključil Politehnični inštitut v Toljattiju (Samarska regija) in nato diplomiral na Volški univerzi V. N. Tatiščeva. Je strokovnjak za finance in podjetnik z dolgoletnim stažem. Na njegovem seznamu je več kot 25 uspešnih projektov na področju proizvodnje avtomobilskih delov, inženiringa, razvoja, inženirske infrastrukture in svetovanja. Leta 2011 je postal član Rusko-slovenskega poslovnega kluba, od leta 2013 do danes pa opravlja funkcijo podpredsednika te organizacije.

Vir: Rusko-slovenski poslovni klub Togliatti

Pripravil:
RSB CLUB MSK
E: office@rsbclub.com


Več informacij o poslovnem sodelovanju Slovenije z Rusijo