Zapadlosti v oktobru 2019


SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča o zapadlostih v mesecu oktobru 2019.

16. oktober 2019
Davki / Prispevki: Prispevki INPS
Zavezanec: Nadomestni davčni plačniki (it. sostituti d’imposta)
Obveznost: Plačilo prispevkov, ki se nanašajo na prejšnji mesec
 
16. oktober 2019
Davki / Prispevki: IRPEF
Zavezanec: Nadomestni davčni plačniki (it. sostituti d'imposta)
Obveznost: Plačilo nadomestnega davka Irpef in dodatnih stopenj (addizionali) za Deželo oz. Občino
 
16. oktober 2019
Davki / Prispevki: IRPEF
Zavezanec: Stanovanjske zgradbe v skupni lasti (it. condominio) za plačila za razna dela ali storitve v okviru pogodb za naročila (it. appalti di opere e servizi)
Obveznost: Plačilo odtegljajev, ki so bili opravljeni prejšnji mesec na dolžne zneske za dela ali storitve na osnovi pogodb za naročila (contratti d’appalto di opere o servizi): - izvedeni v podjetniškem režimu
 
16. oktober 2019
Davki / Prispevki: Fiksna davčna stopnja za najemnine (it. cedolare secca) ali IRPEF
Zavezanec: Nepremičninski posredniki
Obveznost: Plačilo odtegljajev v višini 21 %, ki so bili opravljeni prejšnji mesec in se nanašajo na bruto dolžne zneske za najemnine kratkotrajnih pogodb o najemu stanovanja
 
16. oktober 2019
Davki / Prispevki: DDV
Zavezanec: Zavezanci z identifikacijsko Številko za DDV – Mesečni obračun
Obveznost: Plačilo dolžnega DDV za prejšnji mesec
 
21. oktober 2019
Davki / Prispevki: Davek na kolek (it. imposta di bollo)
Zavezanec: Zavezanci, ki plačajo davek na kolek digitalno (preko računalnika)
Obveznost: Rok za plačilo davka na kolek za izdajanje elektronskih računov
 
25. oktober 2019
Davki / Prispevki: INTRASTAT
Zavezanec: Operaterji, ki delujejo v mejah EU, z mesečno oz. trimesečno obveznostjo
Obveznost: Predložitev INTRASTAT seznamov s podatki o prodaji dobrin in opravljanju storitev, opravljenih v preteklem obdobju za subjekte v mejah EU
 
30. oktober 2019
Davki / Prispevki: Registrski davek
Zavezanec: Najemodajalci/najemniki
Obveznost: Registracija novih pogodb za najem nepremičnin, ki stopijo v veljavo začetek meseca in plačilo zadevnega davka. Plačilo davka na obnovitve pogodb in letna plačila najemnin za pogodbe, ki stopijo v veljavo začetek meseca
 
31. oktober 2019
Davki / Prispevki: Neposredni (direktni) davki
Zavezanec: Usposobljeni posredniki za predložitev (it. trasmissione telematica) davčnih napovedi: npr. komercialisti, davčni svetovalci, svetovalci za delo
Obveznost: Rok za pošiljanje preko spleta Agenciji za prihodke napovedi o nadomestnih davčnih plačnikih (sostituti d’imposta), t. j. obrazca mod. 770/2019
 
31. oktober 2019
Davki / Prispevki: DDV
Zavezanec: Zavezanci - podjetja, se pravi fizične osebe z bivanjem (it. residenza) in pravne osebe s sedežem v Italiji
Obveznost: Sporočilo o operacijah, opravljenih s strani operaterjev oz. do operaterjev, ki so davčni nerezidenti
 
31. oktober 2019
Davki / Prispevki: Proizvodni davki (it. accise)
Zavezanec: Prevozniki v cestnem prometu lastnega blaga oz. blaga v lasti tretjih oseb
Obveznost: Rok za predložitev prošnje za davčni odbitek, ki je predviden za izvajanje “carbon tax” oz. povišek proizvodnih davkov za pogonsko gorivo glede na trimesečje julij-september
 
Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it