Čezmejna napotitev – obrazec A1

 
S 1. septembrom 2019 bo v primeru čezmejne napotitve delavcev potrebno zaprositi za obrazec A1 samo v elektronski obliki. Elektronsko vlogo za obrazec A1 se uredi za zaposlene delavce, ki so napoteni v drugo državo članico, ne pride pa v poštev za samozaposlene in tiste zaposlene delavce, ki opravljajo storitve v več državah.

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it