Tržaška prostocarinska cona: Razvojne perspektive - Obeti - Priložnosti za investitorje, Trst, 21. november 2018

 
SDGZ-Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje v sodelovanju z banko ZKB in s pokroviteljstvom Agencije Spirit (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije), vas vabi, da se udeležite simpozija z naslovom Tržaška prostocarinska cona: Razvojne perspektive | Obeti | Priložnosti za investitorje, ki bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 18. uri v dvorani Tergeste tržaškega hotela Savoia Excelsior Palace, Nabrežje Mandracchio št. 4.

Namen pobude je osveščanje članov, strank in partnerjev o razvojnih perspektivah celovitega pristaniškega sistema s poudarkom na zadnjih novostih (prosto-carinska cona), ki zaobjemajo celotno zaledje.

Predavali bodo: g. Igor Filipcic (skupina MSC), ki bo predstavil razvoj kontejnerskega prometa v severnem Jadranu, Zeno D'Agostino (Predsednik Tržaškega pristanišča in Združenja italijanskih pristanišč ter podpredsednik evropskega združenja pristanišč ESPO), ki bo predstavil Tržaško pristanišče in obete za prostocarinsko cono, in Carlo De Giuseppe (Vodja razvoja in trženja za italijanski severo-vzhod pri družbe Rete Ferroviaria Italiana), ki bo poglobil razvoj železniškega tovornega prometa in z njim povezanih struktur.

Prijava je možna s klikom na povezavo.

Več informacij

Vljudno vabljeni!

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it