Dogovor o stališču o dvostranskih zaščitnih ukrepih v trgovinskih sporazumih


EU redno sklepa trgovinske sporazume s tretjimi državami in večina teh sporazumov vsebuje dvostranske zaščitne klavzule ali druge mehanizme za začasni umik tarifnih preferencialov ali preferencialne obravnave. Doslej je bil dvostranski zaščitni mehanizem vselej predlagan ločeno v povezavi z vsakim trgovinskim sporazumom, tokrat pa je predlagan usklajen horizontalni okvir za vključitev takih določb v nove sporazume.

Države članice EU so v okviru Sveta EU dosegle dogovor o stališču za pogajanja z Evropskim parlamentom, v katerem poudarjajo posebno naravo nekaterih občutljivih proizvodov in območij.

Več: Sporočilo Sveta EU

Pripravila:
Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be