Izplačila mesečnih plač


SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje opozarja, da je s 1. julijem 2018 stopila v veljavo prepoved izplačila plače zaposlenemu v gotovini, ne glede na vrsto delovne pogodbe ali zneska plače. Prepoved velja tudi za akontacije plač.

Sankcija za kršitev znaša 1.666,66 € za vsak mesec kršitve.

Mogoča so sledeča vrsta izplačil:
  • bančno nakazilo na tekoči račun uslužbenca
  • plačilo v gotovini na bančnem ali poštnem okencu, kjer ima delodajalec odprt zakladniški t/r s plačilnim nalogom.
  • neposredna izročitev čeka delavcu
  • drugi elektronski načini plačila (npr: plačilo na predplačniško kartico uslužbenca).

Pripravilo:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it