Elektronsko izdajanje računov: od 1. januarja 2019 obvezno za vsa italijanska podjetja


SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je zakon o proračunu 2018 uvedel obveznost elektronskega izdajanja računov za vsa italijanska podjetja. Od 1. januarja 2019 bo obvezno izdajati izključno elektronske račune v formatu xml s sistemom izmenjave (SdI) javnim upravam, podjetjem in fizičnim osebam.

Zakonodaja predvideva možnost uporabe posrednikov pri prenosu elektronskih računov na Davčni urad. Na tak način bodo podjetja, ki ostajajo odgovorna za vsebino izdanih računov, olajšana administrativnih opravkov. Preko posrednikov je mogoče tudi upravljati tok pasivnih oz. prejetih računov.

Za pošiljanje računov bo obvezna uporaba sistema izmenjave (Sistema di Interscambio - SdI), t.j. informacijski sistem Davčnega urada, prek katerega se elektronski računi pošiljajo v formatu XML, v skladu s predvidenimi pravili delovanja in predvidenimi akreditacijami.

Uvedba SdI-ja je v proces zaračunavanja prinesela določene zaplete in sicer: od načina pošiljanja do upravljanja sporočil: vse te dejavnosti so podvržene zakonskim določilom.

Potrebno je pristaviti, da bo sistem ustvaril precejšnje število pasivnih računov, ki bo, ob odsotnosti druge rešitve, sčasoma napolnil nabiralnik certificirane elektronske pošte (PEC) prejemnikov. Da bi odpravili te težave, obstaja možnost, ki gospodarskim subjektom omogoča poenostavljeno upravljanje bodisi prejetih kot izdanih računov preko posrednikov.

Izdajanja elektronskih računov so oproščeni nekateri davčni zavezanci (npr. forfetarni režim, kmetje, idr.) in pa tuja podjetja, ki imajo v Italiji samo identifikacijsko številko za namene DDV.

Pripravilo:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it