Kompenzacija preko obrazca F24


Davčni urad ima odslej možnost, da začasno zamrzne plačilo davkov preko obrazca F24 v primeru kompenzacij s sumljivimi zneski. Ta odločitev davčnega urada obravnava tudi plačilo davkov v primeru kompenzacij nižjih od 5.000 €.

Primeri plačila obrazca F24, ki lahko privedejo do začasne zamrznitve, so:
  • uporaba kredita v kompenzaciji s strani tretje osebe, ki ne sovpada z dejanskim imetnikom kredita;
  • kompenzacija kredita, ki se nanaša na davčno obdobje, ki je precej starejše od leta 2018;
  • krediti, ki jih davčni zavezanec uporabi kot kompenzacijo za plačilo davčnih kartel Equitalia.

V primeru, da iz preverjanj izkaže, da uporaba kredita za kompenzacijo ni bila pravilna, bo obrazec zavrnjen, plačila pa Davčni urad ne bo upošteval. Začasna prekinitev obrazca F24 traja 30 dni od datuma izvedenega plačila s kompenzacijo.

Pripravilo:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it